Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

23/03/2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 và được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương (HĐTĐKTTW), chiều ngày 22/3/2017, tại Học viện Khoa học xã hội (Học viện) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), Khối thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa- Xã hội (KH-VH-XH) tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017.

Đồng chí Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương (Ban TĐKTTW) có: Đồng chí Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng ban Ban TĐKTTW; đồng chí Nguyễn Phương Mai, Phó Vụ trưởng vụ 2 Ban TĐKTTW. Về phía các đơn vị Khối thi đua các ngành KH-VH-XH có: GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; GS.TS. Phan Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đồng chí Lâm Kiết Tường, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Đồng chí Trần Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam; Đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; TS. Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cùng đại diện các thành viên HĐTĐKT Viện Hàn lâm; các đồng chí trong Ban giám đốc Học viện; các đồng chí thường trực HĐTĐKT các đơn vị thành viên và cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thành viên và các đồng chí đại biểu đại diện cho các tập thể cá nhân điển hình, tiên tiến trong phong trào thi đua năm 2016.

Đoàn Chủ tịch gồm: Đồng chí Vương Văn Đỉnh; GS.TS. Phạm Văn Đức và Nhà văn Tùng Điển.

GS.TS. Phạm Văn Đức trình bày Báo cáo Tổng kết tại Hội nghị

Thay mặt Khối thi đua các ngành KH-VH-XH, GS.TS. Phạm Văn Đức trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Khối KH-VH-XH. Báo cáo đã đánh giá chung những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2016 cũng như chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế; trên cơ sở đó đưa ra phương hướng và các giải pháp công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Báo cáo nêu rõ: Trong bối cảnh thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp; tình hình kinh tế trong nước đang đối mặt với nhiều thách thức; năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cứ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021). Đây cũng chính là năm khởi đầu thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Trước bối cảnh đó, ngay từ đầu năm, các đơn vị thành viên của Khối thi đua các ngành KH-VH-XH đã bám sát nhiệm vụ do Trung ương Đảng và Chính phủ đề ra, tập trung mọi nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác đã được đề ra; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tích cực góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội.

Với chủ đề thi đua “Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả” nội dung phong trào thi đua năm 2017 tập trung những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “càng khó khăn thì càng phải thi đua” và tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng.

Thứ hai, tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu công tác, phong trào thi đua phải nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ công tác trọng tâm, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2017 và trong cả nhiệm kỳ (2016-2020).

Thứ ba, tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng gắn kết với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng; tăng cường khen thưởng đơn vị cơ sở và người lao động trực tiếp, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đoàn Chủ tịch điều hành tại Hội nghị   Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, 03 điển hình tiên tiến đã trình bày 03 tham luận đại diện cho Viện Hàn lâm (Báo cáo kết quả thi đua năm 2016 của Học viện Khoa học xã hội – PGS.TS. Hồ Việt Hạnh, Phó Giám đốc Học viện); Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (Phấn đấu để có nhiều tác phẩm tốt phục vụ cuộc sống- Nhà văn Tùng Điển); Thông tấn xã Việt Nam (Phong trào thi đua- thắp lửa cho công tác chuyên môn – ThS. Nguyễn Thị Thùy Ngân, Phóng viên Trung tâm Truyền hình Thông tấn).

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp và kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện báo cáo Tổng kết của đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua ngành KH-VH-XH (Đồng chí Trần Minh Hùng và GS.TS. Phan Ngọc Minh) đã chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích; đồng thời đề xuất những kiến nghị xác thực với Ban TĐKTTW nhằm đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất cũng như có những điều chỉnh chính sách phù hợp.

Các đơn vị tiến hành bàn giao Cờ khối trưởng năm 2017 cho<br> đơn vị Thông tấn xã Việt Nam   Các đơn vị trong Khối thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa-<br>Xã hội tiến hành ký giao ước thi đua năm 2017

Đại diện Lãnh đạo Ban TĐKTTW, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vương Văn Đỉnh bày tỏ sự nhất trí đối với Báo cáo Tổng kết của Khối thi đua các ngành KH-VH-XH; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, nhấn mạnh vào các nội dung như sau:

1/ Tăng cường công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; 5 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX; Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (2016-2020); Kế hoạch số 1878 ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban TĐKTTW…

2/ Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; đề nghị các đơn vị, căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để triển khai cho phù hợp với tình hình; quan tâm, triển khai các phong trào thi đua khác (doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung sức vì người nghèo và không ai bị bỏ lại phía sau; kiểm tra, giám sát rút kinh nghiệm trong mọi hình thức thực hiện.

3/ Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tăng cường phát hiện, tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu…

4/ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng; rà soát các văn bản, qui chế, qui định về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đảm bảo đúng qui định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn…

Qua đó đề nghị các đồng chí trong Khối tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các đơn vị, trao đổi, giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua giữa các đơn vị thành viên trong Khối, góp phần triển khai hiệu quả các kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương năm 2017.

Đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (đơn vị Trưởng Khối) phát động phong trào thi đua năm 2017 tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt đoàn chủ tịch, Nhà văn Tùng Điển đã thông báo kết quả xếp loại thi đua 2016 của Khối KH-VH-XH. Cụ thể: Căn cứ hướng dẫn số 2746 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ban TĐKTW về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động bình xét thi đua Khối thi đua các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị- xã hội TW; Căn cứ thành tích và bảng chấm, tự chấm điểm của các đơn vị trong Khối thi đua các ngành KH-VH-XH năm 2016, ngày 15/3/2017, Khối thi đua các ngành KH-VH-XH đã tổ chức Hội nghị trù bị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và tiến hành bình bầu, xếp loại thi đua năm 2016, kết quả: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 đơn vị (Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam); đồng thời giới thiệu các đơn vị là Trưởng Khối (Thông tấn xã Việt Nam) và Phó Khối (Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam) thi đua, khen thưởng năm 2017.

Hội nghị cũng tiến hành bàn giao Cờ khối trưởng năm 2017 giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam; ký giao ước thi đua năm 2017.

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó, Khối thi đua các ngành KH-VH-XH đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề “Đoàn kết, Kỷ cương, Trách nhiệm và Hiệu quả”, đại diện Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, Phó Tổng giám đốc – đồng chí Đinh Đăng Quang đã nêu bật 08 nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua năm 2017. Qua đó kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thành viên phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ; nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác năm 2017.

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu tổng kết Hội nghị, GS.TS. Phạm Văn Đức trân trọng cảm ơn đại diện các đơn vị trong Khối đã hỗ trợ cho Viện Hàn lâm hoàn thành tốt trọng trách với tư cách là Trưởng Khối trong năm 2016 vừa qua; mong muốn, các đơn vị sẽ tích cực tham gia trao đổi kinh nghiệm nhằm thúc đẩy công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, tôn vinh các đồng chí công tác trong lĩnh vực khoa học; tập trung bàn luận về thể chế theo đúng Luật Thi đua – Khen thưởng của Nhà nước, hướng tới thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động và phong trào thi đua đạt hiệu quả cao trong năm 2017.

Nguyễn Thu Trang

 

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: