Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Quyết định về việc khen thưởng thành tích khoa học

17/05/2017

Ngày 17 tháng  5 năm 2017 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ra Quyết định số 856 /QĐ-KHXH về việc khen thưởng thành tích khoa học. Toàn bộ Quyết định, danh sách các cá nhân, tập thể  được khen thưởng  chi tiết  xem file đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: