Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo về các hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

11/01/2016

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo về các hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước  (đợt 5, 2015-2016) của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (xem file đính kèm).

Các tin đã đưa ngày: