Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Quyết định số 2667/QĐ-KHXH ngày 27/12/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xét tặng "Huân chương Độc lập" và "Huân chương Lao động"

27/12/2016

Quyết định số 2667/QĐ-KHXH ngày 27/12/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xét tặng "Huân chương Độc lập" và "Huân chương Lao động"

 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: