Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Qui chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Khoa học xã hội"

20/11/2017

Quyết định số 1739/QĐ-KHXH ngày 06/10/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về ban hành Qui chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Khoa học xã hội"

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam công bố: Quyết định số 1739/QĐ-KHXH ngày 06/10/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về ban hành Qui chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Khoa học xã hội".

 

Theo file đính kèm.

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: