Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế "An sinh xã hội: Kinh nghiệm Nhật Bản và gợi mở cho Việt Nam" (18/09/2013)

Hội thảo khoa học quốc tế "An sinh xã hội: Kinh nghiệm Nhật Bản và gợi mở cho Việt Nam"

Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế “Châu Mỹ: Hợp tác và Phát triển” (17/09/2013)

Hội thảo khoa học quốc tế “Châu Mỹ: Hợp tác và Phát triển”

Thông báo hội thảo khoa học: “Chính sách của Hoa Kỳ ở Châu Á Thái Bình Dương và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ” (17/09/2013)

Hội thảo khoa học: “Chính sách của Hoa Kỳ ở Châu Á Thái Bình Dương và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ”

Thông báo hội thảo khoa học: “Tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo vùng Bắc Bộ Việt Nam – quan điểm và các giải pháp giảm thiểu” (10/09/2013)

Hội thảo khoa học: “Tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo vùng Bắc Bộ Việt Nam – quan điểm và các giải pháp giảm thiểu”

Thông báo Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2013: “Kinh tế Việt Nam năm 2013, Triển vọng 2014: Nỗ lực thực hiện 3 đột phá chiến lược” (10/09/2013)

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2013: “Kinh tế Việt Nam năm 2013, Triển vọng 2014: Nỗ lực thực hiện 3 đột phá chiến lược”

Thông báo Hội thảo: “Tăng trưởng xanh – Mô hình phát triển bền vững của thành phố Đà Lạt” (10/09/2013)

Hội thảo: “Tăng trưởng xanh – Mô hình phát triển bền vững của thành phố Đà Lạt”

Thông báo Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2013: “Kinh tế Việt Nam 2013 – Tái cơ cấu nền kinh tế - Một năm nhìn lại” (03/04/2013)

Ngày 5-6/4/2013, tại Khách sạn Sheraton Nha Trang, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa Xuân 2013 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2013 – Tái cơ cấu nền kinh tế - Một năm nhìn lại”.

Thông báo hội thảo khoa học quốc tế: “Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh phát triển mới” (30/03/2013)

Được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh phát triển mới".

Thông báo số 4: Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc lần thứ II năm 2013 (30/03/2013)

Được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học sẽ tổ chức Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc lần thứ II với chủ đề: “Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập”
Các tin đã đưa ngày: