Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thông báo Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2013: “Kinh tế Việt Nam 2013 – Tái cơ cấu nền kinh tế - Một năm nhìn lại”

03/04/2013

Hội thảo nhằm đánh giá bổ sung việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012 và triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 cũng như tiếp tục đóng góp vào quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế trong những năm tới.

Đây là hội thảo khoa học do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức định kỳ 2 lần/năm trong nhiều năm qua và đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các đại biểu Quốc hội cũng như các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước. Báo cáo kiến nghị của hội thảo được gửi tới các đại biểu Quốc hội trước mỗi kỳ họp Quốc hội./.

Các tin đã đưa ngày: