Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thông báo hội thảo khoa học: “Tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo vùng Bắc Bộ Việt Nam – quan điểm và các giải pháp giảm thiểu”

10/09/2013

Hội thảo khoa học: “Tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo vùng Bắc Bộ Việt Nam – quan điểm và các giải pháp giảm thiểu”

Trong hai ngày 12-13/9/2013, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) sẽ tổ chức hội thảo khoa học khởi đầu của Đề tài cấp Nhà nước “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam và đề xuất các giải pháp giảm thiểu”, thuộc Chương trình KHCN-BĐKH/11-15. Đề tài do TS. Lương Thị Thu Hằng làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội thảo sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến cơ sở lý luận và phương pháp luận đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo; mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và nghèo đói trong phát triển bền vững; nghiên cứu trường hợp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng; tác động của biến đổi khí hậu và những mô hình sinh kế bền vững cho nhóm người nghèo tại vùng Bắc Bộ Việt Nam. Các ý kiến thảo luận tại hội thảo sẽ giúp cho nhóm nghiên cứu của đề tài xây dựng khung phân tích nhằm triển khai đề tài đạt kết quả cao.

Bên cạnh hoạt động thảo luận tại hội thảo, các đại biểu tham dự hội thảo sẽ tham quan thực tế Làng chài Cửa Vạn, Hạ Long – địa bàn chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu./.

Các tin đã đưa ngày: