Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thông báo Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2013: “Kinh tế Việt Nam năm 2013, Triển vọng 2014: Nỗ lực thực hiện 3 đột phá chiến lược”

10/09/2013

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2013: “Kinh tế Việt Nam năm 2013, Triển vọng 2014: Nỗ lực thực hiện 3 đột phá chiến lược”

Trong hai ngày 26-27/9/2013, tại Thành phố Huế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ đồng tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2013 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam năm 2013, Triển vọng 2014: Nỗ lực thực hiện 3 đột phá chiến lược”.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, dự kiến Kế hoạch phát trển kinh tế - xã hội năm 2014, và kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) cũng như đánh giá kết quả thực hiện 3 đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI.

Đây là hội thảo khoa học định kỳ được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức 2 lần/năm trong nhiều năm qua và đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các đại biểu Quốc hội cũng như các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia kinh tế./.

Các tin đã đưa ngày: