Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thông báo Hội thảo: “Tăng trưởng xanh – Mô hình phát triển bền vững của thành phố Đà Lạt”

10/09/2013

Hội thảo: “Tăng trưởng xanh – Mô hình phát triển bền vững của thành phố Đà Lạt”

Trong hai ngày 20-21/9/2013, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp tổ chức hội thảo “Tăng trưởng xanh – Mô hình phát triển bền vững của thành phố Đà Lạt”.

Hội thảo sẽ do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đồng chủ trì.

Hội thảo nhằm làm sáng tỏ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn về các cơ chế, chính sách kinh tế đặc thù đối với thành phố Đà Lạt; đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách khả thi xây dựng và phát triển thành phố Đà Lạt theo đồ án quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các ý kiến tham luận và thảo luận tại hội thảo sẽ phục vụ cho xây dựng, hoàn thiện Đề án cơ chế đặc thù đối với thành phố Đà Lạt.

Bên cạnh hoạt động thảo luận tại hội thảo, các đại biểu tham dự hội thảo sẽ đi khảo sát thực tế tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Lạt./.

Các tin đã đưa ngày: