Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế “Châu Mỹ: Hợp tác và Phát triển”

17/09/2013

Hội thảo khoa học quốc tế “Châu Mỹ: Hợp tác và Phát triển”

Ngày 20 tháng 9 năm 2013, vào lúc 8h00, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1- Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế  với chủ đề “Châu Mỹ: Hợp tác và Phát triển” do  TS. Cù Chí Lợi chủ trì. 

Các tin đã đưa ngày: