Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thông báo hội thảo khoa học: “Chính sách của Hoa Kỳ ở Châu Á Thái Bình Dương và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ”

17/09/2013

Hội thảo khoa học: “Chính sách của Hoa Kỳ ở Châu Á Thái Bình Dương và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ”

Ngày 20 tháng 9 năm 2013, vào lúc 8h30, tại Hội trường 3E, trụ sở số 1- Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo khoa học  với chủ đề “Chính sách của Hoa Kỳ ở Châu Á Thái Bình Dương và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ”  do PGS.TS. Ngô Xuân Bình chủ trì.

Các tin đã đưa ngày: