Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế "An sinh xã hội: Kinh nghiệm Nhật Bản và gợi mở cho Việt Nam"

18/09/2013

Hội thảo khoa học quốc tế "An sinh xã hội: Kinh nghiệm Nhật Bản và gợi mở cho Việt Nam"

Ngày 24 tháng 9 năm 2013 tại Hội trường 3D, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội,  Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "An sinh xã hội: Kinh nghiệm Nhật Bản và gợi mở cho Việt Nam".

Hội thảo do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học của Việt Nam và Nhật Bản gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc tư vấn và hoạch định chính sách về an sinh xã hội ở Việt Nam.

 

Các tin đã đưa ngày: