Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thông báo hội thảo: "Phát triển con người Việt Nam dưới góc nhìn của trí thức trẻ"

23/09/2013

Được sự đồng ý của lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam , Ban chấp hành Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo “Phát triển con người Việt Nam dưới góc nhìn của trí thức trẻ. Mục đích của hội thảo nhằm tạo cơ hội giao lưu khoa học, bổ sung kiến thức về cách tiếp cận nghiên cứu phát triển con người và thực hành đánh giá phát triển con người Việt Nam dưới góc độ chuyên môn của các cán bộ nghiên cứu trẻ.

Những chủ đề chính của Hội thảo, bao gồm:

1) Tổng quan phát triển con người trên thế giới và Việt Nam: khái niệm và thực tiễn;

2) Phát triển con người Việt Nam dưới góc độ các chuyên ngành nghiên cứu khác nhau;

3) Khía cạnh phát triển con người liên quan trực tiếp đến các cán bộ trẻ Viện HLKHXHVN;

Hội thảo sẽ được tổ chức ở Hà Nội và Quảng Ninh vào 24-26/9/2013.

Các tin đã đưa ngày: