Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thông báo: Hội nghị Thông báo Khảo cổ học toàn quốc Lần thứ 48 - năm 2013

23/09/2013

Hội nghị Thông báo Khảo cổ học toàn quốc Lần thứ 48 - năm 2013

Được sự đồng ý của lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khảo cổ học tổ chức Hội nghị Thông báo Khảo cổ học toàn quốc Lần thứ 48 - năm 2013.

Sau phiên khai mạc, Hội nghị được chia thành 4 tiểu ban:

1)  Khảo cổ học thời đại Đá

2) Khảo cổ học Lịch sử

3) Khảo cổ học thời đại Kim khí

4) Khảo cổ học Chămpa Óc Eo.

Thời gian: Ngày 26 - 27/9/2013. Phiên Khai mạc tại Hội trường tầng 2 Tòa nhà 1A. Phiên thảo luận các tiểu ban tại hội trường 3D và 3E Tòa nhà 1A và hội trường 3A, 3C Tòa nhà 1B Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Các tin đã đưa ngày: