Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thông báo hội thảo khoa học: "Giáo sư Văn Tân - Nhà hoạt động khoa học xã hội, nhà văn hóa, nhà sử học"

27/09/2013

Ngày 30 tháng 9 năm 2013, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ để: "Giáo sư Văn Tân - Nhà hoạt động khoa học xã hội, nhà văn hóa, nhà sử học".

Các tin đã đưa ngày: