Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế “Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh"

04/11/2013

Trong khuôn khổ các hoạt động nghiên cứu gia đình và giới và hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh" vào hai ngày 7 và 8/11/2013 tại Hội trường 3D, Tòa nhà 1A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Mục đích của Hội thảo là nhận diện, phân tích đặc điểm, xu hướng biến đổi gia đình Việt Nam từ khi Đổi mới đến nay và so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới, đồng thời đề xuất những ý tưởng nghiên cứu gia đình trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập ở Việt Nam.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: