Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thông báo: Diễn đàn cấp cao về quản lý biến đổi xã hội ở các nước ASEAN với chủ đề "Tính dễ tổn thương xã hội: Thách thức hòa nhập xã hội trong bối cảnh biến đổi môi trường"

12/12/2013

Ngày 20 tháng 12 năm 2013, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội phối hợp tổ chức: Diễn đàn cấp cao về quản lý biến đổi xã hội ở các nước ASEAN với chủ đề "Tính dễ tổn thương xã hội: Thách thức hòa nhập xã hội trong bối cảnh biến đổi môi trường".

Thời gian: 8h30 ngày 20 tháng 12 năm 2013.

Địa điểm: Hội trường 3D, tầng 3, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: