Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thông báo hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam giai đoạn 2013-2020 - Vấn đề và giải pháp"

23/12/2013

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện Nhiệm vụ Hợp tác Nghị định thư: "Một số giải pháp nhằm tăng cường quan hệ và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2013-2020" do PGS.TS. Nguyễn Sỹ Tuấn làm chủ nhiệm. Trong khuôn khổ của Nhiệm vụ Hợp tác Nghị định thư, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam giai đoạn 2013-2020 - Vấn đề và giải pháp".

Hội thảo tập trung đánh giá quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 1993-2013; Dự báo những nhân tố mới tác động tới quan hệ, hợp tác giữa hai nước giai đoạn 2013-2020; Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quan hệ và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội... giai đoạn 2013-2020 (trong tình hình mới của Việt Nam, Campuchia và trong bối cảnh mới của khu vực/quốc tế).

Thời gian: 8h-11h30 ngày 25/12/2013

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Viện Nghiên cứu Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (tầng 8, Tòa nhà A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội).

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: