Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thông báo hội thảo: “Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam”

26/06/2014

Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), Bộ môn Nhân học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) và Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam” vào ngày 1/10/2014.

Nội dung chi tiết xin xem ở file đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: