Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Hội thảo khoa học: “Báo cáo kết quả nghiên cứu nổi bật năm 2023 về hôn nhân và gia đình” (07/12/2023)

Trong khuôn khổ các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2023, ngày 7/12/2023, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học: “Báo cáo kết quả nghiên cứu nổi bật năm 2023 về hôn nhân và gia đình”. Hội thảo thu hút đông đảo sự tham gia của các học giả, nhà nghiên cứu và đại biểu quan tâm đến vấn đề gia đình đến từ các cơ quan quản lý Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học...

Hội thảo khoa học thường niên lần thứ nhất về Nghiên cứu con người: Phát triển con người trong bối cảnh già hòa dân số ở Việt Nam hiện nay (06/12/2023)

Nhằm thúc đẩy khoa học nghiên cứu về con người và đẩy mạnh tư vấn chính sách để “không ai bị bỏ lại phía sau”, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có cơ hội phát huy tiềm năng của bản thân, mọi chính sách, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đều lấy con người làm trung tâm, vốn con người trở thành nguồn lực cho tiến bộ và công bằng xã hội, sáng ngày 06/12/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Con người trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm- VASS) tổ chức hội thảo khoa học thường niên lần thứ nhất về Nghiên cứu con người với chủ đề “Phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay”.

Hội thảo quốc tế “Quan hệ hữu nghị Việt-Lào: Thúc đẩy hợp tác song phương, chia sẻ kinh nghiệm ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi tăng trưởng” (01/12/2023)

Trong khuôn khổ hợp tác song phương, nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 01/12/2023 tại Hội trường 3C, số 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nôi, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm – VASS) và Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quan hệ hữu nghị Việt-Lào: Thúc đẩy hợp tác song phương, chia sẻ kinh nghiệm ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi tăng trưởng”. Mục đích nhằm góp phần cụ thể hóa hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan, chia sẻ kinh nghiệm đôi bên, cung cấp thêm luận cứ khoa học trong công tác tư vấn chính sách cho các cơ quan của Đảng và Chính phủ của hai nước về các vấn đề cấp bách trong kinh tế - xã hội. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa 2 điểm cầu Hà Nội và Viêng Chăn.

Hội thảo nâng cao năng lực Xây dựng tầm nhìn và chiến lược trong lĩnh vực khoa học xã hôi dưới góc nhìn của UNESCO (29/11/2023)

Nhằm củng cố và đẩy mạnh các chương trình khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV); xây dựng xã hội phát triển bền vững và bao trùm, nhiều hoạt động tham vấn và xây dựng chiến lược cho lĩnh vực KHXH&NV đang được UNESCO tăng cường triển khai thực hiện trong khu vực và cho các nước thành viên, chiều ngày 28/11/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm-VASS), Tiểu ban UNESCO về Khoa học xã hội đã phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực về “Xây dựng tầm nhìn và chiến lược trong lĩnh vực khoa học xã hội dưới góc nhìn của UNESCO”.

Một số vấn đề mới về dân tộc ở nước ta hiện nay (29/11/2023)

TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định, trong lịch sử phát triển đất nước, các dân tộc và vấn đề dân tộc luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Đoàn kết toàn dân tộc là chiến lược của cách mạng Việt Nam” và được thể hiện xuyên suốt trong các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với chính sách cụ thể ở một số tộc người, địa phương và trên cả nước qua các thời kỳ lịch sử, góp phần to lớn vào việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ có hiệu quả vào công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.
Các tin đã đưa ngày: