Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Hội thảo quốc tế “Mục tiêu phát triển bền vững- Những chuyển đổi bảo tàng sáng tạo” (05/11/2021)

Sáng ngày 04/11/2021, tại trụ sở số 1 Liễu giai, Ba Đình, Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Bảo tàng) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Trung tâm Quốc tế về Lãnh đạo Văn hóa Hòa nhập thuộc Đại học Quốc gia Anant, Ấn Độ (ICICL- AnantU) và Bảo tàng Hòa nhập và Phát triển Di sản bền vững, Ấn Độ tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Mục tiêu phát triển bền vững- Những chuyển đổi bảo tàng sáng tạo”. Hội thảo tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội thảo khoa học quốc tế “Liên minh Thái Bình Dương: Hợp tác và Phát triển” (04/11/2021)

Sáng ngày 3/11/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ (VIAS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm – VASS) phối hợp cùng 04 đại sứ quán của các quốc gia Liên Minh Thái Bình Dương (Colombia, Chile, Mexico và Peru) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Liên minh Thái Bình Dương: Hợp tác và Phát triển” nhằm tìm hiểu và đánh giá sự hợp tác và phát triển của Liên Minh Thái Bình Dương (AP) trong thời gian quá; tìm kiếm tiềm năng phát triển trong thời gian tới cũng như tạo ra một diễn đàn cho doanh nghiệp của Việt Nam và các quốc gia AP. Qua đó chia sẻ kinh nghiệm cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác giao thương. Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội thảo khoa học quốc tế "Đạo đức trong thời đại trí tuệ nhân tạo" (03/11/2021)

Sáng ngày 03/11/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Tiểu ban UNESCO về Khoa học xã hội tổ chức Hội thảo quốc tế "Đạo đức trong thời đại trí tuệ nhân tạo". Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, các chuyên gia, các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí ...
Các tin đã đưa ngày: