Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • bkt - chu tich
 • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

28/12/2016

Ngày 27 tháng 12 năm 2016, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đ/c Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đ/c Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đ/c Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đ/c Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Đ/c Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đ/c Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đ/c Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đ/c Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị,<br>Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam<br> phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Viện Hàn lâm, có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; ủy viên Hội đồng khoa học; Thường vụ Công đoàn; Thường vụ Đoàn thanh niên; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh Viện Hàn lâm; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; đại diện Hội cựu viên chức; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học; Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các tạp chí chuyên ngành; Bí thư Đảng bộ cơ sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn các đơn vị trực thuộc. Hội nghị còn có sự tham dự của các chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Viện Hàn lâm năm 2016.

Thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện Hàn lâm. Báo cáo đã tổng kết toàn diện các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm, nêu bật các kết quả, thành tựu đã đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đưa ra một số định hướng, giải pháp cho năm 2017. Báo cáo chỉ rõ, bước sang năm 2016, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tranh giành quyền lực giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, những căng thẳng trên Biển Đông vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam đứng trước những thời cơ và vận hội lớn để phục hồi, tăng trưởng nhưng đồng thời phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức. Đặc biệt, năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021). Đây cũng chính là năm khởi đầu thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII của Viện Hàn lâm, đồng thời cũng là năm có sự chuyển giao Lãnh đạo Viện Hàn lâm.

Trong bối cảnh đó, kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong cả nhiệm kỳ, năm 2016 với phương châm hành động “Dân chủ, Kỷ cương, Sáng tạo và Phát trìến”, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trên cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2016.

Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm khẳng định, kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong cả nhiệm kỳ, năm 2016, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trên cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2016. Tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không khí hứng khởi, môi trường làm việc thuận lợi, thân thiện tiếp tục được duy trì và mở rộng; kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính được tăng cường; uy tín và vị thế trong nước và quốc tế của Viện Hàn lâm ngày càng được nâng cao.

   

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học<br>xã hội Việt Nam trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016<br> và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Đề cập đến việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017, Giáo sư Chủ tịch nhấn mạnh, Viện Hàn lâm sẽ tập trung vào các định hướng công tác sau:

(1) Phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao uy tín, trách nhiệm cá nhân trong các hoạt động công tác; tiếp tục nâng cao chất lượng và bảo đảm hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vấn chính sách; chú trọng nghiên cứu cơ bản, kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản với tư vấn chính sách và đào tạo; xây dựng hệ luận cứ khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước;

(2) Tiếp tục kết hợp chặt chẽ nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, chủ động đề xuất các hướng nghiên cứu mới, gắn với các vấn đề thời sự của đất nước cũng như những động thái, xu thế biến đổi của tình hình thế giới và khu vực nhằm kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế.

(3) Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; tăng cường công bố quốc tế các kết quả nghiên cứu khoa học; từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Viện Hàn lâm thành trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội có uy tín trong khu vực.

(4) Tiếp tục nâng cao chất lượng và uy tín về hoạt động đào tạo của Học viện Khoa học xã hội trên tất cả các mã ngành được giao, phối hợp với Bộ, ngành và các địa phương xây dựng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về khoa học xã hội trong cả nước.

(5) Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực công tác, đặc biệt trong công tác quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp.

(6) Từng bước tiến hành cơ cấu lại tổ chức của Viện Hàn lâm theo Quy hoạch tổng thể mới, kiện toàn bộ máy tổ chức trên cơ sở đề án vị trí việc làm; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao; có chính sách thích hợp trong tuyển dụng và đãi ngộ nhằm thu hút nhân tài, rút ngắn thời gian đào tạo, xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia trên một số lĩnh vực nghiên cứu mà Viện Hàn lâm có ưu thế.

(7) Đổi mới tư duy quản trị, phân bổ đầu tư và sử dụng ngân sách Nhà nước có trọng tâm, trọng điểm, từng bước áp dụng cơ chế khoán chi trong thực hiện nhiệm vụ khoa học nhằm phát huy tính dân chủ, tự chủ và sáng tạo của các nhà khoa học, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội.

(8) Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng hiện đại và đồng bộ; sắp xếp, quy hoạch, triển khai xây dựng mới các trụ sở làm việc của các viện nghiên cứu chuyên ngành trên cơ sở bám sát đề án quy hoạch tổng thể Viện Hàn lâm.

(9) Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các Ban, Bộ, ngành, địa phương và hợp tác quốc tế trên các cấp độ song phương và đa phương, chú trọng đặc biệt đến phát triển quan hệ đối tác chiến lược về khoa học xã hội, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh của Viện Hàn lâm rộng rãi cả trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị,<br>Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam <br>tặng quà cho Viện Hàn lâm

Giáo sư Chủ tịch Nguyễn Quang Thuấn đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 là:

Thứ nhất, chú trọng chất lượng và hiệu quả của các công trình, đề tài nghiên cứu; tập trung mọi nguồn lực cần thiết để triển khai các công trình, đề tài trọng điểm cấp Nhà nước và cấp Bộ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có chế tài thưởng, phạt nghiêm minh đối với các đề tài, nhiệm vụ không đạt yêu cầu chất lượng, chậm tiến độ.

Thứ hai, xây dựng các chương trình nghiên cứu liên ngành, đa ngành nhằm nâng cao năng lực liên kết, phối hợp giữa các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn lâm; hỗ trợ, tạo điều kiện để hình thành các mạng lưới nghiên cứu trong nước và quốc tế, kiến tạo môi trường trao đổi học thuật một cách thường xuyên nhằm tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, cải thiện năng lực nghiên cứu độc lập.

Thứ ba, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao; có chiến lược cụ thể và cơ chế đãi ngộ thích hợp nhằm thu hút nhân tài, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia và lãnh đạo quản lý các cấp. Chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học đầu ngành trong từng lĩnh vực và đội ngũ các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, có năng lực nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, kiến nghị về các vấn đề liên quan trực tiếp tới quốc kế dân sinh, những vấn đề ở tầm chiến lược, vĩ mô và dài hạn của đất nước.

Thứ tư, tiếp tục tăng cường kỷ luật lao động và kỷ cương hành chính và nâng cao ý thức tự giác của mỗi công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chủ động trong công tác kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các nhà khoa học chấp hành nghiêm quy định về tổng hợp và gửi các báo cáo tư vấn chính sách nhằm tăng tính hiệu quả của các công trình nghiên cứu đồng thời nâng cao trách nhiệm của nhà khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ năm, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xuất bản, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, các công trình được xuất bản; có cơ chế hỗ trợ và khen thưởng thích hợp nhằm khuyến khích các công bố quốc tế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ đối với các công trình, ấn phẩm khoa học của Viện Hàn lâm.

Thứ sáu, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, khai thác triệt để các chương trình, dự án đào tạo nước ngoài; kết hợp giữa đào tạo dài hạn, trung hạn và đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn; phát huy tốt hơn nữa vai trò của Học viện Khoa học xã hội trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho Viện Hàn lâm. Kết hợp giữa đổi mới công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đầu vào của học viên cao học và nghiên cứu sinh với đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa quy mô và chất lượng đào tạo của Học viện Khoa học xã hội.

Thứ bảy, tăng cường đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu nhằm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn kinh phí từ NSNN theo Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Hàn lâm và Kế hoạch phát triển 5 năm 2016-2020 của Viện Hàn lâm; triển khai phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo đúng phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ tám, đổi mới toàn diện công tác quản lý khoa học từ khâu đề xuất nghiên cứu đến lựa chọn, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu theo hướng chú trọng chất lượng và hiệu quả, ưu tiên các đề tài có giá trị khoa học và tính ứng dụng cao. Đa dạng hóa các nguồn lực phát triển khoa học xã hội và nhân văn thông qua việc tăng cường hợp tác, liên kết nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho các đơn vị đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực, nhất là các nguồn lực tài chính phục vụ nghiên cứu và đào tạo theo quy định của pháp luật.

Thứ chín, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, công tác nghiên cứu, đào tạo và phục vụ nghiên cứu. Triển khai quyết liệt, thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng và mục tiêu các dự án lớn đầu tư chiều sâu về ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa thư viện và khảo cổ học.

 Thứ mười, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học xã hội của Viện Hàn lâm; tổ chức tốt sự kết nối mạng nghiên cứu trong nước và quốc tế nhằm từng bước nâng cao trình độ nghiên cứu của Viện Hàn lâm theo hướng tiệm cận với trình độ khoa học của khu vực và thế giới.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo cũng nêu lên một số kiến nghị và đề xuất với Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương hữu quan:

(1) Về tổ chức bộ máy của Viện Hàn lâm: đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm (thay thế Nghị định số 109/2012/NĐ-CP và Nghị định số 217/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2012/NĐ-CP), trong đó có nội dung đổi tên các Ban thành Vụ để phù hợp với chức năng là các đơn vị hành chính tham mưu, giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm quản lý bằng pháp luật các lĩnh vực công tác đối với các đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học, sự nghiệp đào tạo và các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Viện Hàn lâm.

(2) Về phân loại công chức, viên chức: đề nghị Chính phủ xem xét việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức. Nội dung sửa đổi, bổ sung của văn bản này cần làm rõ những người làm việc tại Văn phòng và các đơn vị tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm là công chức, bởi thực chất các đơn vị này không phải là đơn vị sự nghiệp theo quy định của Luật Viên chức.

(3) Đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về phụ cấp công vụ.

(4) Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các Bộ có liên quan sớm ban hành Thông tư hướng dẫn các tổ chức khoa học và công nghệ và đơn vị sự nghiệp xây dựng đề án tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP để nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ.

(5) Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành Thông tư hướng dẫn các tổ chức khoa học và công nghệ thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để các tổ chức đổi mới cơ chế tạo nguồn kinh phí chủ động cho các tổ chức khoa học và công nghệ

(6) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, Ban, ngành liên quan tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để Viện Hàn lâm thúc đẩy tiến độ triển khai đề án sắp xếp lại trụ sở của Viện Hàn lâm (thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) theo đúng phương án đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt và đúng tinh thần Quy hoạch định hướng phát triển Viện Hàn lâm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 13/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

(7) Đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ ngành và cơ quan liên quan để ban hành các Thông tư hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho các hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu đặc thù khảo cổ, Hán Nôm, biên soạn từ điển, bách khoa toàn thư do chưa có quy định hoặc các văn bản quy định định mức chi được ban hành từ quá lâu, định mức quá thấp so với thực tế, gây khó khăn cho đơn vị trong triển khai nhiệm vụ và thanh quyết toán.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị,<br>Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tựu trong công tác của Viện Hàn lâm và khẳng định, Viện Hàn lâm là nơi hội tụ và kết tinh trí tuệ của giới khoa học xã hội nhân văn cả nước. Trải qua  63 năm ra đời và phát triển, Viện Hàn lâm đã luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, thể hiện ở quy mô về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ - không thua kém nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội của các nước tiên tiến trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Viện Hàn lâm thường xuyên là nơi cung cấp tư vấn độc lập và khách quan cho Đảng, Chính phủ về những vấn đề liên quan đến khoa học xã hội quốc gia. Một trong những sứ mạng của Viện Hàn lâm là thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học xã hội Việt Nam đóng góp có ý nghĩa và xứng đáng vào kho tàng tri thức của nhân loại, tạo ra các giá trị học thuật mang tầm thời đại đưa nền khoa học Việt Nam ngang tầm quốc tế; đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ ra những điểm hạn chế cần khắc phục để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học trong bối cảnh mới.

Nhìn nhận kết quả công tác của Viện Hàn lâm, Thủ tướng cho rằng, trước yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn đặt ra của Việt Nam, Viện Hàn lâm đã triển khai nhiều nghiên cứu quan trọng, qua đó, góp phần đưa ra nhiều gợi ý chính sách cho Đảng, Chính phủ liên quan đến nhiều vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh và xã hội. Các nghiên cứu khoa học nhân văn của Viện Hàn lâm đã góp phần nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa, tri thức và giá trị nhân văn Việt Nam, trong đó có việc hoàn thành Bảo tàng trong tòa nhà Quốc hội, trưng bày các di vật khảo cổ học được phát hiện dưới lòng đất của Nhà Quốc hội, làm sâu sắc hơn giá trị của khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Trong hoạt động tư vấn chính sách, nhiều nghiên cứu của Viện đã góp phần tư vấn, tham mưu cho việc hoạch định chính sách xã hội của Đảng, Chính phủ, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh, chủ quyền quốc gia.

Đặt vấn đề phát triển Viện Hàn lâm trước bối cảnh mới của đất nước, Thủ tướng cho rằng, tập thể cán bộ khoa học, nhà nghiên cứu của Viện Hàn lâm cần phấn đấu nhiều hơn nữa trong giai đoạn tới; đồng thời chỉ ra 4 yêu cầu cho định hướng phát triển của Viện Hàn lâm. Đó là: (1) Bên cạnh công tác nghiên cứu, Viện Hàn lâm phải luôn kịp thời nắm bắt nhịp thở của cuộc sống, của xã hội và thế giới cũng như bản sắc văn hóa – xã hội của Việt Nam cũng như đầu tư thỏa đáng các số liệu dự báo có độ tin cậy cao, có các tư vấn đúng và trúng trọng tâm chính sách quản lý, quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; (2) Cần đánh giá, áp dụng thành tựu nghiên cứu khoa học nhân loại vào việc giải quyết các bài toán thực tế Việt Nam như sự phân cách giàu nghèo, vấn đề gia đình, đạo đức trong kinh tế thị trường… (3) Viện Hàn lâm phải là địa chỉ đỏ để các tổ chức, cá nhân trong cả nước đến đặt hàng giải quyết các bài toán mang tính xã hội cũng như là nơi cung cấp thông tin chuẩn mực về quan điểm của Đảng, Nhà nước một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác; (4) Tiếp tục tinh gọn bộ máy, áp dụng biện pháp quản lý phù hợp để thu hút nhân tài, phát huy tối đa nội lực, mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập có hiệu quả vào chuỗi giá trị tri thức nhân loại và không hành chính hóa các nhà khoa học.


Từ những định hướng trên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến 5 lĩnh vực đặt hàng đối với đội ngũ những nhà khoa học của Viện Hàn lâm:

Thứ nhất là nghiên cứu đề xuất xử lý các thể chế kinh tế - xã hội ràng buộc Việt Nam không phát triển được. Từ đó, đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết tốt bài toán chuyển dịch lao động giữa các khu vực;


Thứ hai, nghiên cứu đặc điểm địa lý kinh tế nhân văn từng vùng, miền để xây dựng chính sách phát triển kinh tế phù hợp nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững;


Thứ ba, nghiên cứu, đề xuất phương phướng và giải pháp nhằm giữ gìn và phát huy bản văn hóa sắc dân tộc trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng;


Thứ tư, tập hợp luận cứ khoa học mang tính thuyết phục cao để làm cơ sở pháp lý bảo vệ chủ quyền quốc gia;


Thứ năm, đề xuất cơ chế hữu hiệu hơn để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đưa Việt Nam đạt và vượt mục tiêu có trên 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan trưng bày những công trình nghiên cứu tiêu biểu của Viện Hàn lâm

 

 

Thủ tướng cũng đề nghị Viện Hàn lâm phối hợp chặt chẽ với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trở thành đối tác tương tác cùng nhau. Về bản chất, khoa học xã hội và khoa học công nghệ là hai mặt của một vấn đề, có những giao thoa cần sự tương tác sâu sắc nhằm tận dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, phục vụ cho nghiên cứu khoa học trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn hiện nay; mong muốn các nhà khoa học Việt Nam vừa là nhà khoa học tốt nhưng cũng phải vừa là nhà tư vấn tốt; cần có sự thay đổi tư duy, kỹ năng và văn hóa làm việc để bắt kịp với thực tế, thích ứng được với cơ chế kinh tế thị trường để từ những nghiên cứu của Viện Hàn lâm, sẽ có nhiều nhà khởi nghiệp thành công ở trong nước và quốc tế.

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp và kiến nghị, đề xuất về nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực công tác của Viện Hàn lâm. Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ được tổng hợp, bổ sung đưa vào kế hoạch năm 2017 để triển khai thực hiện.

Với tinh thần “Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả”, toàn thể cán bộ, công chức và viên chức Viện Hàn lâm tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhằm tạo ra bước phát triển mới trong năm 2017, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.

Thu Hà- Thu Trang

 

Các tin đã đưa ngày: