Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Hội thảo khoa học “Những vấn đề cấp bách về nhà nước và pháp luật trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

29/09/2020

Ngày 28/9/2020, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Những vấn đề cấp bách về nhà nước và pháp luật trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tham dự hội thảo có PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; GS.TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TSKH Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Nghiên cứu Lập pháp, đại diện một số viện nghiên cứu chuyên ngành Viện Hàn lâm, cán bộ lãnh đạo các thời kì và cán bộ nghiên cứu của Viện Nhà nước và Pháp luật.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiến hành vào thời điểm đất nước ta đã qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó có 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011-2020 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII. Đại hội lần thứ XIII của Đảng định hướng tương lai phát triển, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật phát biểu khai mạc tại Hội thảo


Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đại biểu tham dự và nhấn mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một trong những nội dung quan trọng trong Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Việc làm rõ những thành tựu, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cùng nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền, trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, trong hoàn thiện hệ thống pháp luật là rất cần thiết. Đồng thời PGS Viện trưởng cũng nêu rõ mục tiêu của hội thảo nhằm tổng kết thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền, góp phần phát hiện vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ việc xây dựng, đóng góp ý kiến cho các nội dung liên quan đến lĩnh vực Nhà nước và pháp luật trong dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo nhận được 20 bài tham luận đề cập đến nhiều mặt của lĩnh vực nhà nước và pháp luật của các nhà khoa học trong giới Luật học như: nguyên tắc hiến định- quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; đổi mới nhận thức về nhà nước; vấn đề phân cấp, phân quyền ở Việt Nam hiện nay; tiếp tục củng cố các điều kiện bảo đảm pháp quyền; một số vấn đề tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội ở Việt Nam hiện nay; vấn đề thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức chính quyền địa phương hiện nay; chính quyền điện tử; xây dựng thiết chế tư pháp hiện đại trong cải cách tư pháp hình sự ở Việt Nam thời gian tới; vấn đề an ninh phi truyền thống và tác động của nó đối với đất nước; những vấn đề đặt ra trong hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta hiện nay; thực hành dân chủ ở Việt Nam hiện nay; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và việc thực hiện nguyên tắc pháp quyền ở Việt Nam hiện nay; vai trò của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong hình thành và điều tiết các quan hệ kinh tế thị trường; thực thi các Hiệp định thương mại tự do; một số vấn đề về hoàn thiện pháp luật về an sinh xã hội Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách hoàn thiện pháp luật đất đai, môi trường ở Việt Nam hiện nay; khởi nghiệp và sáng tạo kinh doanh; phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

Hội thảo là hoạt động truyền thống của Viện Nhà nước và Pháp luật, trước và sau mỗi kỳ Đại hội ĐảngViện Nhà nước và Pháp luật đều đã tổ chức các hội thảo khoa học bàn về những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách về Nhà nước và pháp luật, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, thảo luận dự thảo văn kiện và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng.

Nguyễn Thu Trang

 

Các tin đã đưa ngày: