Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 Chương trình Tây Nam Bộ

23/12/2018

Sáng ngày 22/12/2018, tại tỉnh Bạc Liêu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) và Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp với Tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019 Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (Chương trình Tây Nam Bộ). Chương trình Tây Nam Bộ do Viện Hàn lâm và Đại học Quốc gia TPHCM đồng chủ trì, thực hiện trong giai đoạn 2014-2020.

Tham dự hội nghị, đại diện cho lãnh đạo hai Bộ chủ trì Chương trình Tây Nam Bộ có các đồng chí: PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, đồng Chủ nhiệm Chương trình Tây Nam Bộ; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có các đồng chí: Trần Việt Thanh, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các vụ Khoa học xã hội và nhân văn và tự nhiên, Kế hoạch – Tài chính.

Về phía tỉnh Bạc Liêu có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ngành, Đại học Bạc Liêu.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nam Bộ, Giám đốc Văn phòng Chương trình, Chánh Văn phòng chuyên môn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài thuộc Chương trình, đại diện lãnh đạo các viện nghiên cứu, tổ chức đào tạo tại TPHCM và vùng Tây Nam Bộ, cán bộ các ban chức năng của Viện Hàn lâm, Đại học Quốc gia TPHCM, cán bộ Văn phòng Chương trình, Văn phòng Chuyên môn và một số phóng viên báo, đài.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, PGS.TS. Bùi Nhật Quang tham gia chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị <br> Bí thư tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng quà lưu niệm cho đại diện Lãnh đạo Bộ KH&CN, Viện Hàn lâm, Đại học quốc gia TPHCM

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt thay mặt cho lãnh đạo hai Bộ chủ trì và Ban chủ nhiệm Chương trình đánh giá, hầu hết các đề tài đã và đang triển khai đều bám sát các mục tiêu và nội dung trong thuyết minh và hợp đồng triển khai, xác hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, đồng chí đồng Chủ nhiệm Chương trình cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn bất cập trong triển khai Chương trình như: tiến độ triển khai các đề tài còn chậm so với kế hoạch; một số mô hình triển khai trên thực địa kết quả còn hạn chế, chưa mang lại tính điển hình; công tác thanh quyết toán còn sai sót và tốc độ giải ngân kinh phí chậm.

Hội nghị đã nghe ông Phạm Ngọc Minh, Giám đốc Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, theo đó, năm 2018 Chương trình tiếp tục triển khai 34 đề tài, nhiệm vụ chuyển tiếp, nghiệm thu cấp nhà nước 12 đề tài (9 đề tài thuộc lĩnh vực KHXH&NV và PTBV do Viện Hàn lâm chủ trì, trong đó có 4 đề tài nghiệm thu đạt loại xuất sắc). Trong số các đề tài chuyển tiếp có 4 đề tài thuộc lĩnh vực KHXH&NV và PTBV. Chương trình đã thực hiện ký hợp đồng thực hiện 25 đề tài mở mới năm 2018, trong đó có 7 đề tài thuộc lĩnh vực KHXH&NV và PTBV. Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo của Văn phòng Chương trình về tình hình kiểm tra thực tế các nhiệm vụ KH&CN, về tình hình phân bổ và sử dụng kinh phí năm 2018. Có 2 đề tài được lựa chọn báo cáo điển hình tại hội nghị, trong đó có đề tài “Vấn đề dân số và di dân trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” do PGS.TS. Lê Thanh Sang làm chủ nhiệm, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ là tổ chức chủ trì, đề tài đã nghiệm thu cấp Nhà nước đạt loại xuất sắc.

Các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu, trao đổi, thảo luận sôi nổi, đặc biệt nêu lên các vấn đề mong muốn, kiến nghị để triển khai các đề tài thuận lợi hơn, đạt được các mục tiêu của Chương trình, có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, các chuyên gia vùng Tây Nam Bộ, tỉnh Bạc Liêu trong quá trình thực hiện các đề tài và chuyển giao kết quả nghiên cứu để các đề tài có đóng góp thực sự vào phát triển KTXH của vùng.

  Chánh văn phòng chuyên môn, PGS.TS. Vũ Hùng Cường phát biểu tại hội nghị

Đại diện Văn phòng chuyên môn Chương trình Tây Nam Bộ (đặt tại Viện Hàn lâm), PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Chánh văn phòng chuyên môn đã phát biểu, chia sẻ thông tin về quy trình tuyển chọn đề tài, những nguyên nhân còn ít đề tài do các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đào tạo vùng Tây Nam Bộ chủ trì được tuyển chọn trong lĩnh vực KHXH&NV và PTBV, đồng thời đưa ra một số kiến nghị cần có sự phối hợp giữa các đề tài trong triển khai điều tra khảo sát và tổ chức hội thảo tại vùng Tây Nam Bộ; cần tăng cường tổ chức các hội thảo chuyên đề liên đề tài để có các kết quả nghiên cứu liên ngành trong từng lĩnh vực và liên lĩnh vực do hai Bộ chủ trì phụ trách; cần lựa chọn tổ chức đầu mối tại vùng Tây Nam Bộ thay cho Ban chỉ đạo vùng Tây Nam Bộ để hỗ trợ các đề tài triển khai hoạt động và chuyển giao kết quả nghiên cứu; cần kiến nghị Kho bạc Nhà nước để các thủ tục thanh quyết toán được đơn giản, thuận lợi đúng với tinh thần Thông tư 27.

Nhân dịp này, Lãnh đạo hai Bộ chủ trì và Ban Chủ nhiệm Chương trình đã trao quyết định và hợp đồng thực hiện cho các đề tài được tuyển chọn mở mới năm 2018.

Đại diện chủ nhiệm các đề tài mở mới năm 2018 lĩnh vực KHXH&NV và PTBV nhận quyết định và hợp đồng thực hiện  

Phát biểu bế mạc hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh vai trò hỗ trợ tích cực của Bộ Khoa học và Công nghệ, những chuyển biến tích cực trong phối hợp giữa hai Bộ chủ trì, giữa Văn phòng Chương trình và Văn phòng chuyên môn trong tổ chức, quản lý, triển khai các hoạt động, đồng thời đề nghị các chủ nhiệm đề tài, các tổ chức chủ trì đề tài đang thực hiện và mở mới năm 2018 tích cực triển khai có hiệu quả, đúng quy trình, có kế hoạch rõ ràng, cố gắng liên kết với các đề tài trong chương trình trong tổ chức các điều tra khảo sát, tổ chức hội thảo tại vùng Tây Nam Bộ, có giải pháp hiệu quả khắc phục các hạn chế trong triển khai đề tài mà đồng chí đồng Chủ nhiệm Chương trình đã chỉ ra. Đặc biệt, các đề tài cần tăng cường hơn nữa sự tham gia có hiệu quả của các tổ chức, chuyên gia vùng Tây Nam Bộ để các kết quả nghiên cứu có đóng góp thực sự vào phát triển bền vững vùng, có những đóng góp thiết thực trong thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời chủ động tham gia có hiệu quả trong đóng góp vào văn kiện đại hội đảng bộ các tỉnh vùng Tây Nam Bộ.

Trước khi diễn ra hội nghị, các đồng chí lãnh đạo và đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Hàn lâm và Tỉnh Bạc Liêu đã dâng hương và đặt hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Tỉnh Bạc Liêu nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Chiều cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Hàn lâm và các đại biểu đã đi khảo sát thực tế kè chắn sóng ven biển tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, là kết quả sản xuất thử nghiệm của đề tài “Ứng dụng giải pháp bê tông cốt phi kim nhằm tăng cường tính bền vững cho các công trình kè chắn sóng ven biển ở khu vực ĐBSCL dưới tác động của biến đổi khí hậu” thuộc Chương trình Tây Nam Bộ.

Các đại biểu khảo sát thực tế kè chắn sóng biển tại Cà Mau

 

                                                                             PGS.TS. Vũ Hùng Cường

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: