Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Hội thảo khoa học “Hướng tới nền kinh tế nhân văn – Việt Nam tầm nhìn 2030”

23/01/2019

Sáng ngày 23/01/2019, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Oxfam Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Hướng tới nền kinh tế nhân văn – Việt Nam tầm nhìn 2030”.

TS. Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo phát biểu tại Hội thảo  

Tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Ông Max Lawson, Chuyên gia Quốc tế, Tổ chức Oxfam; Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cùng sự góp mặt của các chuyên gia đến từ Oxfam Việt Nam và các chuyên gia, nhà khoa học đến từ trong và ngoài Viện Hàn lâm.

Hội thảo nhận được 03 báo cáo của Ông Max Lawson, Ông Lê Đức Thịnh và TS. Nguyễn Thắng tập trung báo cáo các kết quả nghiên cứu chính, ban đầu về nền kinh tế nhân văn, về nền kinh tế đoàn kết và tương trợ và về tăng trưởng bao trùm.

Tham luận thứ nhất của Ông Max Lawson, Chuyên gia Quốc tế, Tổ chức Oxfam về nền kinh tế nhân văn (A Human Economy). Theo đó, diễn giả Max Lawson nhấn mạnh đến những yếu tố trọng tâm, cốt lõi của nền kinh tế nhân văn, đó là: GDP - phúc lợi, bất bình đẳng, môi trường; Sử dụng công cụ thị trường và không để thị trường chi phối; Chấm dứt tài sản tập trung (tích tụ) bởi nhóm nhỏ; Hệ thống thuế tính lũy tiến; Dịch vụ công phổ quát; Lương trả cho người lao động công bằng; Đảm bảo bình đẳng giới; gồm các mô hình kinh doanh mới; và sự tham gia của người dân.

Sự tham gia của người dân trong nền kinh tế nhân văn là một nền kinh tế có trách nhiệm giải trình, ở đó, người dân có tiếng nói và có sự tham gia vào quá trình quản trị. Ảnh hưởng của người giàu và người có quyền lực trong quá trình tạo lập chính sách được giảm thiểu tối đa và chính phủ minh bạch, giải trình với tất cả công dân; một nền kinh tế dành cho đa số chứ không phải một ít người (nhóm người giàu); một nền kinh tế quan tâm nhiều đến người dân bình thường, bao gồm những yếu tố cụ thể chứ không chỉ là những câu khẩu hiệu hay lời cam kết; ở đó, một phương thức vận hành nền kinh tế tốt hơn, ổn định hơn, và bền vững hơn,…

Tham luận thứ hai, Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khái quát về nền kinh tế đoàn kết và tương trợ, ở đó tinh thần đoàn kết, bình đẳng, giúp nhau cùng phát triển được thể hiện.

Ông Max Lawson, Chuyên gia Quốc tế, Tổ chức Oxfam trình bày báo cáo tại Hội thảo Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày báo cáo tại Hội thảo

Tăng trưởng bao trùm (Inclusive growth) là tăng trưởng nhanh, bền vững và không để ai bị bỏ lại ở phía sau hay nói cách khác tăng trưởng đi cùng với  bình đẳng. Trong tham luận thứ ba về tăng trưởng bao trùm: cơ hội và thách thức, diễn giả TS. Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã phân tích bối cảnh mới ở trong nước và toàn cầu, trong đó Việt Nam đã bước qua giai đoạn “tăng trưởng chủ yếu dựa trên gia tăng nguồn lực” để chuyển sang giai đoạn “tăng trưởng chủ yếu dựa vào hiệu quả”; Tăng cường hội nhập toàn cầu: các hiệp định thương mại FTA thế hệ mới và sự tăng tốc của tiến bộ công nghệ với những đột phá về CNTT, công nghệ nano, Internet vạn vật, người máy, trí tuệ nhân tạo,  in 3D, năng lượng, vận tải, v.v. mà một số chuyên gia đã đặt tên là Cuộc Cách mạng Công nghệ lần thứ IV; Sự trỗi dậy của Đông Á: một trong những khu vực năng động nhất của thế giới, với tầng lớp trung lưu tăng mạnh và tương lai nơi đây sẽ trở thành trung tâm kinh tế trọng lực của thế giới, đó là những xu hướng lớn mới có thể có tác động đáng kể đến quỹ đạo phát triển của Việt Nam.

TS. Nguyễn Thắng cũng chỉ ra quá trình chuyển đổi xã hội với sự phát triển mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu lớp dưới tại Việt Nam (tầng lớp trung lưu theo tiêu chuẩn của các nước đang phát triển) nay đã lên đến gần 50% dân số, từ mức 28,4% năm 2004...

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu liên quan đến các xu thế, điều kiện, các động lực chính của tăng trưởng bao trùm, nền kinh tế nhân văn và hàm ý chính sách cho Việt Nam .v.v.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật hữu ích, chia sẻ tổng quan tri thức về nền kinh tế nhân văn, nền kinh tế đoàn kết và  tương trợ cũng như tăng trưởng bao trùm nói chung, từ đó gợi mở chính sách cho nền kinh tế Việt Nam.

 

PV.

 

Các tin đã đưa ngày: