Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

08/01/2021

Sáng ngày 08/01/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị vinh dự được đón tiếp Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ<br>phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm và các Phó Chủ tịch là TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy; GS.TS. Phạm Văn Đức và GS.TS. Đặng Nguyên Anh; đại diện Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vụ Khoa học xã hội Tự nhiên cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; ủy viên Hội đồng Khoa học; Thường vụ Công đoàn, Thường vụ Đoàn Thanh niên; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh Viện Hàn lâm; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; đại diện Hội cựu viên chức Viện Hàn lâm; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học; Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các tạp chí chuyên ngành; Bí thư Đảng bộ cơ sở; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Đặng Nguyên Anh đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Viện Hàn lâm. Báo cáo nêu rõ, năm 2020 là năm có những diễn biến mới, phức tạp, khó lường của bối cảnh quốc tế và khu vực đã tác động nhiều mặt tới tình hình kinh tế - xã hội của nước ta. Đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Năm 2020 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020; là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH VN lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) và triển khai công tác chuẩn bị hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm<br>phát biểu tại Hội nghị

Trong bối cảnh đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo vượt qua thách thức, khó khăn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 với chất lượng, trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2021, Phó Chủ tịch khẳng định, Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục phát huy những kết quả công tác đã đạt được, quyết tâm đẩy mạnh tinh thần đoàn kết tập thể gắn với đề cao ý thức, trách nhiệm cá nhân và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1/ Tiếp tục nâng cao chất lượng và bảo đảm hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vấn chính sách. Chủ động đề xuất các hướng nghiên cứu mới, có tính chiến lược gắn với các yêu cầu phát triển đất nước cũng như tình hình thế giới và khu vực nhằm kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng và hội nhập quốc tế; xây dựng luận cứ khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

2/ Đổi mới căn bản hoạt động công bố, quảng bá các kết quả nghiên cứu khoa học theo hướng điện tử hóa, số hóa; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; tăng cường công bố quốc tế, từng bước hiện thực mục tiêu xây dựng Viện Hàn lâm thành trung tâm nghiên cứu KHXH có uy tín trong khu vực.

3/ Tiếp tục nâng cao chất lượng và uy tín trong hoạt động đào tạo của Học viện KHXH, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về KHXH trong cả nước.

4/ Tiến hành tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức Viện Hàn lâm trên cơ sở đề án vị trí việc làm; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

5/ Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tư duy quản trị, phân bổ đầu tư và sử dụng ngân sách Nhà nước có trọng tâm, trọng điểm.

6/ Đẩy mạnh hợp tác với các Ban, Bộ, ngành, địa phương và hợp tác quốc tế trên các cấp độ song phương và đa phương, chú trọng đặc biệt việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược về khoa học xã hội, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh của Viện Hàn lâm rộng rãi trong và ngoài nước.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Huỳnh Thành Đạt nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu, đóng góp của Viện Hàn lâm đã đạt được trong năm 2020 trên các mảng công tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đồng thời Bộ trưởng cũng bày tỏ niềm tin vào tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, các nhà khoa học sẽ không ngừng nỗ lực, làm việc hăng say, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay.

Qua đó, đồng chí mong muốn, Viện Hàn lâm sẽ vượt lên trên những khó khăn, thách thức, các nhà khoa học sẽ cống hiến hết sức mình, có được những công trình nghiên cứu sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh mới. Bộ trưởng hi vọng Viện Hàn lâm sẽ sớm xây dựng lộ trình và bước đi phù hợp, hoàn thành tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Chính phủ trong việc ban hành các chính sách hiệu quả, phục vụ cho sự phát triển bền vững và đảm bảo an ninh – quốc phòng. Bên cạnh đó, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Hàn lâm cũng như với các bộ, ngành, địa phương trong việc xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng, triển khai chiến lược KHCN xứng tầm và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phát triển hơn nữa nền KHCN nước nhà trong những giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Viện Hàn lâm – PGS.TS. Bùi Nhật Quang nhiệt liệt chúc mừng và ghi nhận những thành tựu đạt được trên các mảng công tác của Viện Hàn lâm trong năm 2020. PGS Chủ tịch khẳng định tầm quan trọng của nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đối với nền khoa học nước nhà. Bên cạnh những thành công đã đạt được, PGS Chủ tịch cũng nhấn mạnh đến những thách thức đặt ra đối với Viện Hàn lâm trong thời gian tới: tiếp tục kiện toàn và nâng cấp cơ sở vật chất; sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức; xây dựng định hướng phát triển nhằm phát huy nguồn lực sẵn có và năng lực cá nhân; phối hợp với các bộ, ban, ngành trong việc giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách về nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận… góp phần xây dựng Viện Hàn lâm ngày càng vững mạnh, để khối KHCN thực sự là động lực phát triển đất nước trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp và kiến nghị của các đại biểu tham dự, với những đề xuất về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo của Viện Hàn lâm nhằm đẩy mạnh hơn nữa chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học trong thời gian tới. Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ được tổng hợp, bổ sung cho kế hoạch vào năm 2021 để triển khai thực hiện.

Với tinh thần “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương và Phát triển” toàn thể cán bộ, công chức và viên chức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhằm tạo ra bước phát triển đột phá trong năm 2021, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: