Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Thảo luận về kết quả xây dựng kế hoạch tổng thể của Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

18/03/2021

Sáng ngày 18/3/2021, tại Hà Nội, Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội thảo khoa học thảo luận về kết quả xây dựng kế hoạch tổng thể của Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam với sự tham dự của nhiều nhà khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm.

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ nhiệm Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Trưởng Ban Biên soạn Quyển Luật học (Quyển 30) phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Trưởng ban Biên soạn Quyển Luật học (Quyển 30) cho biết: Đến nay Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đã đạt được nhiều thành công đáng kể, 30/38 quyển chuyên ngành đã xong việc xây dựng đề cương chi tiết và tiến hành biên soạn mục từ, nhiều quyển đã bước sang biên soạn mục từ năm thứ 2. Công việc tiếp theo là phải xây dựng bằng được kế hoạch tổng thể của toàn Đề án từ nay cho đến khi kết thúc với 05 hạng mục cơ bản cần thực hiện đó là: (1). Căn cứ và tính cấp thiết của việc thực hiện kế hoạch tổng thể; (2). Quy trình thực hiện; (3). Kết quả thực hiện; (4). Dự thảo kế hoạch tổng thể; (5). Kiến nghị, giải pháp và yêu cầu đặt ra; Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các quyển đều đã xây dựng bản kế hoạch tổng thể của từng quyển và gửi tới Đề án. Đây là cơ sở quan trọng để Ban thư kế tổng hợp và xây dựng bản dự thảo kế hoạch tổng thể của toàn Đề án. GS.TS. Võ Khánh Vinh đã đề cao tầm quan trọng của Hội thảo và cho rằng các đại biểu cần thảo luận sâu vào những vấn đề trọng tâm như: 1. Cần làm gì để các cấp có thẩm quyền đồng ý với phương án của kế hoạch tổng thể? 2. Việc thực hiện theo dự thảo bản kế hoạch tổng thể có đảm bảo theo năm tài chính như quy định hiện hành hay không? 3. Các quyển chuyên ngành có thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng về biên soạn và biên tập hay không?..

PGS.TS. Lại Văn Hùng, Tổng thư ký Đề án trình bày phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã được nghe 4 tham luận trình bày sơ lược về kế hoạch tổng thể của các quyển 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31A, 31B (Khối Khoa học xã hội do PGS.TS. Vũ Ngọc Hà, Ban Thư ký Đề án trình bày); Kế hoạch tổng thể các ban biên soạn chuyên ngành từ quyển 1-17 (PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng trình bày); Kế hoạch tổng thể các quyển 18, 19, 21, 22, 37 (TS. Đặng Thị Phượng trình bày); Kế hoạch tổng thể các quyển An ninh, Quốc phòng và Chính trị ngoại giao tổ chức (do PGS.TS. Lại Văn Hùng, Tổng thư ký Đề án trình bày).

Các tham luận đều tập trung vào luận bàn giải quyết các vấn đề như: Thời gian dự kiến thực hiện biên soạn, biên tập, đọc duyệt, nghiệm thu của cả 38 quyển Bách khoa Toàn thư Việt Nam; Nguồn lực các nhà khoa học tham gia biên soạn và biên tập; Số lượng các nhà khoa học tham gia đọc duyệt và nghiệm thu; Tổng kinh phí thực hiện Đề án; Các kiến nghị, giải pháp và yêu cầu đặt ra đối với toàn thể Đề án liên quan tới Ban Chủ nhiệm Đề án, các bộ phận tham mưu, giúp việc; Văn phòng Đề án và Ban thư ký Đề án, các ban biên soạn chuyên ngành…

Các phần việc liên quan đến Hội đồng biên tập; vấn đề xuất bản; biên soạn, biên tập được các đại biểu hết sức quan tâm và coi đó là những phần việc nặng nề mà Đề án phải đảm trách giải quyết nhằm góp phần hoàn thiện Kế hoạch tổng thể của toàn Đề án trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, GS.TS. Võ Khánh Vinh và PGS.TS. Lại Văn Hùng đều đánh giá cáo các ý kiến tham luận và cho rằng việc cần làm của Ban thư ký Đề án là khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch tổng thể Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam trong đó phải làm trình bày cho được tính cấp thiết của Đề án, trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch tổng thể; Phê duyệt tổng kinh phí thực hiện Đề án; làm rõ Đề án sẽ được thực hiện trong thời gian bao lâu (cụ thể đối với từng quyển); giao thẩm quyền nhiều hơn cho Ban chủ nhiệm từng quyển để Ban chủ nhiệm từng quyển được chủ động, tự quyết các vấn đề liên quan; Lộ trình hoàn hiện các quyển sẽ được thực hiện cuốn chiếu theo từng giai đoạn, quyển nào thực hiện trước thì nên có phương án in ấn, xuất bản theo các kênh phù hợp được duyệt (coi đó là cơ sở đánh giá thành tích của từng quyển và của cả Đề án); tiến hành cải cách quản lý theo phương châm giảm thiểu các thủ tục hành chính, cải cách hành chính...

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: