Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Thư mời viết bài cho Hội thảo Khoa học Quốc gia: "Vun đắp giá trị Việt Nam: Nhận diện và Giải pháp"

18/04/2021

THƯ MỜI

Nhằm cung cấp căn cứ khoa học và thực tiễn để xác định nội hàm và giải pháp vun đắp các giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam: Nhận diện và Giải pháp” vào dịp Ngày Gia đình Việt Nam - 28/6.

Thời gian tổ chức Hội thảo dự kiến: 21-25/6/2021. 

Địa điểm tổ chức: Hà Nội

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các quí ông bà, các nhà khoa học gửi bài viết tham dự Hội thảo. 

 Thời hạn gửi bài: 

1. Đăng ký tên bài viết và tóm tắt (tiếng Anh và tiếng Việt) trước ngày 29/4/2021. 

2. Gửi báo cáo toàn văn: 30/5/2021. 

3. Thông báo chấp nhận bài viết: 05/6/2021. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo nội dung chính, các chủ đề của Hội thảo và thể lệ gửi bài trong file đính kèm.

 Trân trọng!

 

 

Các tin đã đưa ngày: