Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Thông báo mời tham dự hội thảo “Phục hồi và thích ứng xã hội trong tình hình mới của đại dịch Covid-19”

05/11/2021

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỘI THẢO

Phục hồi và thích ứng xã hội trong tình hình mới của đại dịch Covid-19

 

Trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động năm 2021, Tiểu ban Khoa học xã hội (Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt  Nam do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phụ trách) phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Văn phòng UNESCO Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Phục hồi và thích ứng xã hội trong tình hình mới của đại dịch COVID-19” nhằm trao đổi, đánh giá ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tới các mặt của đời sống xã hội ở Việt Nam, từ đó đưa ra đề xuất về các chương trình phục hồi và thích ứng xã hội trong tình hình mới một cách toàn diện:

Thời gian:   8.30-11.30 (ICT) ngày 10/11/2021 (thứ Tư)

Ngôn ngữ:   Tiếng Việt và Tiếng Anh

Hình thức:   Trực tuyến

Hội thảo sẽ tập trung phân tích tình hình và đưa ra các cách thức, giải pháp phục hồi và thích ứng trong tình hình mới của đại dịch Covid-19 ở các lĩnh vực của đời sống xã hội như lao dộng, việc làm, y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục-đào tạo,...

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học, các đồng nghiệp quan tâm đến chủ đề của Hội thảo, tham dự Hội thảo trực tuyến qua nền tảng Zoom: (Hướng dẫn chi tiết đính kèm)

Link Zoom: shorturl.at/dpNZ0

Mã phòng: 923 5191 5275

Mật khẩu: 101121

Đăng ký tham dự qua email: icd.vass.conference@gmail.com

 

Nguồn: BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

 

Các tin đã đưa ngày: