Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”

13/03/2023

1. Chủ đề Hội thảo:

Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

2. Cơ quan tổ chức

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Mục đích của Hội thảo

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thu hút sự tham gia và huy động trí tuệ, tâm huyết của 38 đơn vị thuộc, trực thuộc và các nhà khoa học trong, ngoài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để đóng góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), góp phần bảo đảm chất lượng, tính khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

4. Nội dung của Hội thảo

Căn cứ Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ, Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau đây: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Giải thích từ ngữ; (3) Đánh giá mức độ mức độ thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và Nghị quyết số 18-NQ/TƯ trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); (4) Yêu cầu bảo đảm tính thống nhất, tính khả thi, của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); (5) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (6) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (7) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (8) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

5. Hình thức, thời gian địa điểm tổ chức hội thảo

5.1. Hình thức

Kết hợp trực tiếp và trực tuyến (điểm cầu chính tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và 03 điểm cầu còn lại tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ,Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên).

5.2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: phiên chính Hội thảo diễn ra từ 8:00 - 12:00 (đón tiếp đại biểu từ 7.30) ngày 14 tháng 3 năm 2023.

- Địa điểm: Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

6. Thành phần mời tham dự Hội thảo

- Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm; Tổng biên tập các Tạp chí của Viện Hàn lâm; các thành viên Hội đồng khoa học Viện Hàn lâm;

- Đại diện các Cơ quan của Đảng: Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương đảng, Ban Tuyên giáo trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

- Một số cơ quan của Quốc hội: Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật, Viện Nghiên cứu Lập pháp;

- Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Viện nghiên cứu, trường đại học ở Hà Nội: Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật Đại học quốc gia Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Viện Nhà nước và Pháp luật (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường…

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam;

- Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

- Một số cơ quan báo chí;

- Một số chuyên gia, nhà khoa học.

7. Ý nghĩa của Hội thảo

Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” sẽ là diễn đàn trao đổi để các nhà khoa học trong Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các chuyên gia đưa ra ý kiến, quan điểm góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cung cấp luận cứ khoa học để Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chắt lọc, xây dựng Báo cáo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu khắc phục những hạn chế của Luật, giải quyết vướng mắc trong thực tiễn thực hiện Luật, góp phần đổi mới quản lý và sử dụng đất, khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng./.

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

 

Các tin đã đưa ngày: