Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Hội nghị Tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

26/12/2023

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), chiều ngày 26/12/2023, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Viện Hàn lâm (Ban VSTBPN) tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Đánh giá các chỉ báo về bình đẳng giới và đời sống, kinh tế, lao động, việc làm của viên chức, người lao động nữ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” và Hội nghị Tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm Trưởng ban Ban VSTBPN; PGS.TS. Trần Thị Minh Thi, Phó Trưởng ban Ban VSTBPN; cùng đại diện của Văn phòng, Ban chức năng Viện Hàn lâm; đại diện các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh) Viện Hàn lâm cùng sự góp mặt đông đủ của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; các đồng chí là Ủy viên Ban VSTBPN Viện Hàn lâm; Ủy viên Ban VSTBPN các đơn vị thuộc và trực thuộc từ ba điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Nguyên và TP. Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Ban VSTBPN Viện Hàn lâm, phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt của các đại biểu tham dự. Phó Chủ tịch đánh giá cao chủ đề của Hội thảo và mong muốn nhận được ý kiến đóng góp để nhóm nghiên cứu có thêm những kiến nghị góp phần nâng cao bình đẳng giới và đời sống, kinh tế, lao động, việc làm của viên chức, người lao động nữ Viện Hàn lâm trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Minh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các đồng chí và những kết quả đạt được của Ban VSTBPN trong năm 2023 vừa qua cùng với đó là đã đề xuất phương hướng, nhiệm vụ bám sát chức năng của Ban. Đứng trước năm 2024 với nhiều nhiệm vụ cần triển khai, Ban VSTBPN cần gắn kết công tác dân vận với Ban Chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ tại cơ sở cùng chia sẻ, giúp đỡ viên chức, người lao động Nữ; phối hợp với các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ và hoạt động chung; các đơn vị cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác vì sự tiến bộ phụ nữ lồng ghép vào hoạt động của từng cơ quan; hỗ trợ viên chức tìm kiếm đề tài, công việc nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng, mời chuyên gia bổ sung thêm kiến thức. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác Ban VSTBPN trong thời gian tới.

Chủ trì Hội nghị (từ trái sang phải): TS.Trần Đình Hưng, Ủy viên Ban VSTBPN Viện Hàn lâm,<br>PGS.TS. Trần Thị Minh Thi, Phó Trưởng ban và đ/c Bùi Thị Lan Hương, Ủy viên Thường trực Ban VSTBPN Viện Hàn lâm

Thay mặt Ban VSTBPN và nhóm nghiên cứu, PGS.TS. Trần Thị Minh Thi trình bày Báo cáo kết quả khảo sát các chỉ báo về bình đẳng giới và đời sống, kinh tế, lao động, việc làm của viên chức, người lao động nữ Viện Hàn lâm. Báo cáo đã chỉ ra rằng: So với viên chức nam, số lượng nữ viên chức đông hơn nhưng chất lượng thấp hơn về (học hàm, học vị, kỹ năng ngoại ngữ, tin học), tiếng nói thấp hơn (về mức độ đại diện trong lãnh đạo cấp Vụ/ Viện và trong cấp ủy), kết quả công việc thấp hơn (qua công bố khoa học và đóng góp tư vấn chính sách), thu nhập thấp hơn, được tham gia thành viên đề tài và chủ nhiệm đề tài thuộc phân bổ trong Viện Hàn lâm (cấp cơ sở và cấp bộ) thấp hơn. Do đó cần quan tâm đến tiếng nói, sự đóng góp và thụ hưởng của nhóm viên chức và người lao động nữ; cần quan tâm, động viên, sử dụng nhiều hơn nhóm nhà khoa học nữ mũi nhọn (lãnh đạo cấp Vụ/ Viện), có nhiều công bố trong và ngoài nước, có nhiều đề tài hợp tác, đấu thầu để sử dụng hiệu quả hơn nhóm lực đẩy này trong đóng góp chung cho Viện Hàn lâm cũng như thúc đẩy nhóm viên chức và người lao động nữ.

Cuộc điều tra có ý nghĩa quan trọng nhằm chỉ ra được các đặc điểm, cơ hội và thách thức trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo trong bối cảnh hiện nay của Viện Hàn lâm, từ đó đề xuất những khuyến nghị, giải pháp phù hợp. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu thống kê các chỉ báo về bình đẳng giới tại Viện Hàn lâm nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Viện Hàn lâm và các đơn vị, năm 2024, Ban VSTBPN Viện Hàn lâm sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiêm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch Viện Hàn lâm giao; đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ theo các phương hướng chính như sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban và của các đơn vị, thực hiện các hoạt động quy định của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và của Viện Hàn lâm về công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.

Thứ hai, tăng cường tuyên truyền, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó chú trọng đến bảo đảm bình đẳng về cơ hội, công bằng, khách quan trong đánh giá, sử dụng cán bộ nữ để tạo động lực và môi trường làm việc thuận lợi cho cán bộ nữ phát triển.

Thứ ba, tiếp tục triển khai có hiệu quả, chất lượng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 của Viện Hàn lâm thông qua việc lồng ghép trong các cuộc họp chung, tọa đàm, hội thảo, hội nghị… của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền về công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở tại đơn vị, gia đình và xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Thứ tư, phối hợp với Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức chuyến đi tìm hiểu thực tế cho viên chức và người lao động nữ toàn Viện Hàn lâm nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); tổ chức tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề và các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)…; rà soát, khen thưởng các viên chức và người lao động nữ có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học năm 2023 để động viên khen thưởng kịp thời (Quí I/2024).

Thứ năm, thông báo các kết quả khảo sát về các chỉ báo về bình đẳng giới của Viện Hàn lâm năm 2023 và các khảo sát, điều tra quy mô lớn về bình đẳng giới của Việt Nam nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Thứ sáu, phối hợp với phòng Y tế Văn phòng Viện Hàn lâm tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực hiện chính sách dân số đối với viên chức và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho viên chức, người lao động cả nam và nữ.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự. Nhân dịp này, Ban VSTBPN trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm và sự phối hợp nhiệt tình của các ban chức năng, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời sẽ phát huy kết quả đạt được trong năm 2023 để công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm ngày càng hoạt động có hiệu quả và thiết thực.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: