Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia: "Thực trạng của kinh tế nhà nước ở Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới"

08/03/2024

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.04/21-25, Viện Kinh tế Việt Nam được giao chủ trì đề tài: “Kinh tế nhà nước Việt Nam: Định hướng, giải pháp chính sách phát triển trong giai đoạn mới”, mã số KX.04.17/21-25, do TS. Phạm Anh Tuấn làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của hội thảo là làm rõ thực trạng phát triển kinh tế nhà nước ở Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới (quá trình phát triển kinh tế nhà nước; vai trò và đóng góp của kinh tế nhà nước; hệ thống thể chế và chính sách phát triển kinh tế nhà nước; các hạn chế và xu hướng phát triển kinh tế nhà nước theo hướng phù hợp quy luật phát triển chung của nền kinh tế thế giới và đáp ứng yêu cầu phát triển nội tại của Việt Nam trong bối cảnh mới). Trên cơ sở đó đề xuất các quan điểm và giải pháp phát triển kinh tế nhà nước Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ đề hội thảo: "Thực trạng của kinh tế nhà nước ở Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới"

Thời gian hội thảo dự kiến: ngày 23/5/2024.

Viện Kinh tế Việt Nam trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà khoa hoc, nhà quản lý và các doanh nhân viết bài và tham gia đóng góp ý kiến cho hội thảo với các chủ đề kèm theo. Thể lệ gửi bài hội thảo:

- Toàn văn bài viết gửi trước ngày 06/5/2024.

- Dung lượng bài viết: Từ 5.000 đến 7.000 từ, theo bố cục: (i) Giới thiệu về tác giả: Tên tác giả, chức danh, đơn vị công tác, số điện thoại, email; (ii) Tiêu đề, tóm tắt bài viết không quá 250 từ; (iii) từ khóa, không quá 05 từ; (iv) Nội dung bài viết; (v) Tài liệu tham khảo. Trình bày: Font chữ Times New Roman; cỡ chữ 13.

Các bài viết sẽ được Ban biên tập phản biện và lựa chọn đăng trong Kỷ yếu hội thảo có mã số xuất bản ISBN.

Danh mục các chủ đề bài viết hội thảo xin gửi theo file đính kèm.

Mọi chi tiết xin liên hệ: TS. Đỗ Diệu Hương, Email: huongkhtc@gmail.com, Mobile: 0903.260.796.

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của Quý nhà khoa học.

Nguồn: Viện Kinh tế Việt Nam

 

Các tin đã đưa ngày: