Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Xây dựng mạng lưới quốc gia về giáo dục quyền con người (22/07/2011 - 22/07/2011)

Xây dựng mạng lưới quốc gia về giáo dục quyền con người là một cấu phần quan trọng của dự án Diễn đàn giáo dục quyền con người do Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì theo Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Đan Mạch. Trong gần bốn năm qua, cùng với việc thực hiện dự án, mạng lưới quốc gia về giáo dục quyền con người không ngừng mở rộng và phát triển, đã kết nối được với các trường đại học, các giảng viên và các chuyên gia nghiên cứu về quyền con người trong nước và quốc tế. Hội nghị mạng lưới quốc gia về giáo dục quyền con người lần thứ ba này nhằm tìm hiểu tình hình và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người ở một số trường đại học trong cả nước. Tham dự hội nghị có các đại biểu đến từ: Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, Đại học Công Đoàn…

Tọa đàm khoa học “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và những vấn đề cấp bách về Nhà nước và pháp luật” (17/06/2011 - 17/06/2011)

Toạ đàm đã nhận được 43 tham luận của các nhà nghiên cứu gửi tới với các chủ đề: Nhà nước, dân chủ, quyền con người; pháp luật; các vấn đề quốc tế và những vấn đề khác. Một số tham luận được trình bày tại Toạ đàm, như:

Những vấn đề lý luận xã hội học về quyền con người (13/06/2011 - 13/06/2011)

Tại hội thảo, các bài tham luận và bình luận đã tập trung đề cập đến đối tượng và phương pháp nghiên cứu của xã hội học về quyền con người cũng như những vấn đề xã hội học của các nhóm quyền. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp quý báu của các nhà khoa học.

Hội nghị công tác hợp tác quốc tế (24/03/2011 - 24/03/2011)

Trong thời gian qua, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác dưới nhiều hình thức và cấp độ khác nhau, nội dung hợp tác đa dạng gồm nhiều dự án nghiên cứu chung, trao đổi chuyên gia, hội thảo, toạ đàm, đào tạo và tư vấn khoa học. Công tác hợp tác quốc tế đã gắn kết và phục vụ có hiệu quả cho các nhiệm vụ chính trị của Viện, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ban Hợp tác quốc tế đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong công tác hợp tác quốc tế; Phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng trong các thủ tục visa, nhân sự cho khách quốc tế, việc ra quyết định đi công tác nước ngoài được thực hiện nhanh chóng. Các đoàn ra hàng năm được thực hiện đúng kế hoạch. Hoạt động phối hợp, trao đổi, lấy ý kiến các bộ, ngành trong thẩm định dự án, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế được  thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật.