Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Sơ kết hai năm thực hiện chương trình khoa học cấp bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (23/03/2011 - 23/03/2011)

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng của các hoạt động nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ khoa học của các đơn vị trực thuộc cũng như nhằm đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi mới đặt ra trong việc triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của các viện nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam  theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học công nghệ”, bắt đầu từ năm 2009 Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của các đơn vị trực thuộc (trừ một vài đơn vị đặc thù) thành một chương trình khoa học cấp Bộ cho từng đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu được giao và chiến lược phát triển của từng viện chuyên ngành, với tổng số 28 chương trình khoa học cấp Bộ do các viện chủ trì thực hiện trong 2 năm 2009-2010.

Hội nghị công tác tạp chí và xuất bản (23/03/2011 - 23/03/2011)

Hội nghị được nghe các báo cáo về công tác tạp chí và xuất bản của: TS. Nguyễn Thị Hồng Phấn, Phó ban Ban Kế hoạch – Tài chính; PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội và TS. Trịnh Tất Đạt, Giám đốc Nhà xuất bản Từ điển bách khoa.

Báo cáo kết quả nghiên cứu – đánh giá các mô hình biogas ở Việt Nam (22/03/2011 - 22/03/2011)

Năm 2010, Viện Nghiên cứu Môi trường và phát triển Bền vững (IESD) đã phối hợp với Tổ chức ECT và và Trường Đại học Twente (Hà Lan) thực hiện Chương trình “Nghiên cứu, đánh giá các mô hình khí sinh học quy mô hộ gia đình tại Việt Nam” nhằm góp phần đáp ứng việc xác định các mô hình phù hợp và các điều kiện thực hiện các dự án phổ biến và nhân rộng mô hình biogas, qua đó góp phần tích cực vào việc hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi bền vững, xử lý an toàn chất thải, tạo khí đốt phục vụ sinh hoạt và bảo vệ môi trường.

Hoạt động đào tạo của Viện KHXH Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra (24/02/2011 - 24/02/2011)

Phát biểu tại Hội nghị GS.TS.Võ Khánh Vinh đã nhấn mạnh: Hoạt động đào tạo sau đại học của Viện KHXH Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công lớn, nhất là trong thời gian này với sự góp mặt của Học viện Khoa học xã hội mới thành lập với những cơ hội và lợi thế như: có kinh nghiệm đào tạo; có đội ngũ giảng viên có trình độ cao đa phần đều là các giáo sư, tiến sĩ; có hệ thống sơ sở hạ tầng lớn, nguồn lực tài chính chi  cho đào tạo sau đại học được tập trung... Mặc dù vậy hoạt động đào tạo sau đại học tại  Học viện Khoa học xã hội cũng còn gặp nhiều bất cập cần phải tháo gỡ trong thời gian tới như: mối quan hệ giữa Học viện và các đơn vị trực thuộc trong đào tạo chưa được xác định rõ ràng; khâu tổ chức và thực hiện các kế hoạch đào tạo cần phải có sự thay đổi theo hướng chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại; cần chuẩn hoá hoạt động đào tạo giữa Học viện và các viện chuyên ngành để xác định phạm vi và mục tiêu của hoạt động đào tạo của Viện KHXH Việt Nam...