Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Đài Loan hướng tới tầm nhìn hội nhập kinh tế ASEAN 2015 (16/08/2011 - 16/08/2011)

Toạ đàm được nghe bài phát biểu chào mừng của ông Nguyễn Sỹ Hồng, Tổng thư ký Uỷ ban công tác Đài Loan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và ông Trình Tường Vân, Phó trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội.

Khoa học xã hội và UNESCO với sứ mệnh phát triển bền vững (13/08/2011 - 13/08/2011)

Hội thảo được chia làm 3 phiên.

Phát biểu của Đại diện UNESCO tại Việt Nam tại Hội thảo quốc tế: “Khoa học xã hội và UNESCO với sứ mệnh phát triển bền vững” (13/08/2011 - 13/08/2011)

Dưới đây là toàn văn Bài phát biểu của Bà Katherine Muller-Marin, Đại diện UNESCO tại Việt Nam tại Hội thảo quốc tế: “Khoa học xã hội và UNESCO với sứ mệnh phát triển bền vững”.

Đạo Tin Lành ở Việt Nam giai đoạn 1976 - 2011 (20/07/2011 - 20/07/2011)

Toạ đàm chia làm 4 phiên. Phiên 1: Khái quát đạo Tin Lành ở Việt Nam từ năm 1976 - 2011. Phiên 2:  Đạo Tin Lành trong các dân tộc thiểu số và tại các địa phương. Phiên 3: Sinh hoạt của đạo Tin Lành. Phiên 4: Đạo Tin Lành trong thế kỉ XXI: trên thế giới và ở Việt Nam.