Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tân Hợi (15/07/2011 - 15/07/2011)

Đối với Trung Quốc, Cách mạng Tân Hợi do Tôn Trung Sơn lãnh đạo đã lật đổ chế độ quân chủ phong kiến mấy nghìn năm thống trị tại Trung Quốc, trở thành một trong ba sự kiện lớn mang tính lịch sử của thế kỷ XX đầy biến động. Vì vậy, nó đã được các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc qua các thời kỳ ghi nhận và đánh giá cao. Đối với thế giới và khu vực, Cách mạng Tân Hợi với cơ sở lý luận là Chủ nghĩa Tam dân nổi tiếng đã được V.I. Lênin đánh giá như một trong những sự kiện làm “thức tỉnh Châu Á”, “một nhân tố tiến bộ lớn đối với Châu Á và đối với loài người”. Còn đối với Việt Nam, Cách mạng Tân Hợi  và Chủ nghĩa Tam dân đã có ảnh hưởng quan trọng đối với phong trào cách mạng và các  nhà yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Nền kinh tế thị trường và vai trò của nhà nước sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu - những vấn đề của Đức và Việt Nam (14/07/2011 - 15/07/2011)

Hội thảo được chia làm 3 phiên. Phiên thứ nhất: “Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu” do GS.TS. Đỗ Hoài Nam, GS. Rudiger von Rosen và ông Stefan Urban điều hành. Phiên này có các tham luận: “Nền kinh tế Đức sau khủng hoảng tài chính và vai trò của nhà nước sau suy thoái kinh tế toàn cầu” – GS. Rudiger von Rosen; “Nền kinh tế Việt Nam trong và sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu” – TS. Nguyễn Thắng; “ Vai trò nhà nước và sự điều chỉnh chính sách của nhà nước ở Việt Nam sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu” -  PGS. TS. Bùi Quang Tuấn.

Ngày Nghiên cứu sinh Khoa học xã hội lần thứ X (14/07/2011 - 14/07/2011)

Ngày nghiên cứu sinh lần này được tổ chức nhằm tạo cơ hội để trao đổi và thảo luận về học thuật giữa các thành viên tham dự. Đây cũng là dịp để các nghiên cứu sinh giới thiệu công trình đang nghiên cứu tới các đồng nghiệp, tiếp thu các ý kiến góp ý, phản biện để hoàn thiện hơn công trình nghiên cứu của mình.

Cải cách chính quyền địa phương: Chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam và Cộng hoà Liên bang Đức (04/07/2011 - 05/07/2011)

Tại Hội thảo ở Hà Nội, báo cáo tham luận và các bình luận của các nhà khoa học Việt Nam và chuyên gia Đức đã đề cập nhiều vấn đề lý luận cơ bản về cải cách chính quyền địa phương cũng như những kinh nghiệm thực hiện cải cách chính quyền địa phương tại Việt Nam và Cộng hoà Liên bang Đức như: Tính chất, vị trí, vai trò của chính quyền địa phương; quan niệm về phân công quyền lực và phân cấp giữa trung ương và địa phương; vấn đề phân chia đơn vị hành chính - lãnh thổ; vấn đề phân định mô hình chính quyền đô thị và nông thôn; đổi mới tổ chức và hoạt động của các bộ phận cấu thành chính quyền địa phương các cấp; xu hướng cải cách mô hình chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay…