Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Hội thảo lần thứ tư về tổng kết 20 năm đổi mới tại Việt Nam (15/06/2006 - 16/06/2006)

 Hội thảo đã được nghe trình bày các báo cáo về: “Đổi mới kinh tế cho ai: Công cuộc đổi mới trong quan điểm so sánh”, “Những thách thức của sự phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam”, “Đổi mới hệ thống chính trị: Kinh nghiệm của Việt Nam trên quan điểm so sánh (1986-2006)”, “Con đường tiến tới thịnh vượng của Việt Nam”, “Những động lực của sự thay đổi xã hội ở Việt Nam”. Các báo cáo và tham luận trình bày tại Hội thảo đã khẳng định những thành tựu to lớn, đồng thời chỉ ra những cơ hội, thách thức và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Về giai đoạn tiếp theo của đổi mới, nhiều đại biểu cho rằng, Việt Nam cần chú ý đẩy mạnh phát triển một xã hội công dân dựa trên những quyền phổ quát gồm quyền công dân, chính trị, xã hội, đồng thời kết hợp với trách nhiệm chung của mọi công dân trong việc đóng góp cho cộng đồng.

Hội thảo quốc tế: “Nhận thức lại vai trò của triết học trong kỷ nguyên toàn cầu” (01/06/2006 - 02/06/2006)

Tham dự Hội thảo gồm có các học giả đến từ 23 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hội thảo đềcập đến vấn đề toàn cầu hoá với những cơ hội và thách thức mà nó mang lại. Trên phương diện lý thuyết và thực tế, toàn cầu hóa đang mang lại cho các dân tộc những cơ hội và ưu thế nhất định, nhưng đồng thời đang tạo ra cho con người, cho các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển những thách thức và nguy cơ hết sức to lớn. Triết học không thể lảng tránh những vấn đề như đặc điểm, nội dung, nguyên nhân của toàn cầu hóa, đặc biệt là những vấn đề mà toàn cầu hóa đang gây ra đối với xã hội loài người nói chung và đối với con người nói riêng.

Quản lý và xuất bản các ấn phẩm khoa học trên mạng (24/04/2006 - 26/04/2006)

Tham gia hội thảo có các cán bộ thuộc các tạp chí Khoa học xã hội thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, và các tạp chí khoa học thuộc Viện Khoa học công nghệ Việt Nam, Trường Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh... Nội dung thuyết trình tại hội thảo do 2 chuyên gia của tổ chức INASP, TS. Pippa Smart và Ths. Sioux Cumming thực hiện.