Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Quan hệ Việt Nam – Ucraina: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng (12/05/2011 - 12/05/2011)

Thông qua các tham luận trình bày và thảo luận tại hội thảo, các vấn đề nổi bật được nêu lên và đi đến thống nhất gồm:

Tiếp cận văn học Châu Á từ lý thuyết phương Tây hiện đại: vận dụng, tương thích, thách thức và cơ hội (14/03/2011 - 15/03/2011)

Ánh sáng lý thuyết, cho dù là lý thuyết phương Tây hay lý thuyết phương Đông chỉ trở nên hữu dụng khi nó là công cụ khám phá, khai mở được các bí ẩn nghệ thuật, giúp người ta phát hiện được các quy luật nghệ thuật nội tại, những giá trị tiềm tàng của văn chương. Mặt khác, diệu năng của lý thuyết không làm tan biến thực thể văn chương mỗi dân tộc, biến tất cả những giá trị ấy chỉ còn là một hỗn hợp giống nhau, mà trái lại nó càng phải làm cho những độc đáo dân tộc của mỗi nền văn học trở nên rõ nét hơn, hấp dẫn hơn. Với ý nghĩa như vậy, ở Hội thảo này, bằng trí tuệ khoa học chung, dựa trên cơ sở lý thuyết phương Tây và thực tiễn văn học sinh động của các nước Châu Á, các nhà khoa học tham dự Hội thảo cùng hướng tới trao đổi trên tinh thần khoa học xung quanh 3 cụm nội dung chính: Những vấn đề chung của lý thuyết và vận dụng lý thuyết; Vận dụng lý thuyết phương Tây trong nghiên cứu văn học dân gian và văn học tiền hiện đại; Vận dụng lý thuyết phương Tây trong nghiên cứu văn học hiện đại.

Thuyết trình về Văn học đương đại Nhật Bản của nhà văn Masatsugu Ono (08/03/2011 - 08/03/2011)

Masatsugu Ono được biết đến với tư cách là nhà văn, giảng viên đồng thời là một nhà phê bình văn học nổi tiếng của Nhật Bản, sau khi bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ tại Đại học Paris VIII ông đã chăm chút cho sự nghiệp văn chương của mình một cách đều đặn trên các lĩnh vực sáng tác, dịch thuật, phê bình và thuyết giảng. Tác phẩm đầu tay ghi dấu sự khởi đầu trong sự nghiệp sáng tác của Ono được xuất bản vào năm 2001 có tên gọi “Mizu ni Umoreru Haka” (tạm dịch là: Những ngôi mộ bị vùi trong nước), đã giúp ông đạt được giải thưởng Asahi New Writer ( giải thưởng Cây bút mới của Asahi). Tác phẩm thứ hai có tên gọi “Nigiyakhana Wan ni Seowatera” (tạm dịch: Trôi trên vịnh) cũng  vinh dự được nhận giải thưởng Mishima Yukio.

Bảo đảm an sinh xã hội – kinh nghiệm Nhật Bản (22/12/2010 - 22/12/2010)

Nhằm mục đích cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện chính sách bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội của đất nước, Hội thảo đã được nghe GS. Eiji Tajika, giảng viên Đại học Hitotsubashi, Nhật Bản thuyết trình chuyên đề “Xây dựng hệ thống hưu trí công” với các nội dung: Hoạch định chính sách công trong bối cảnh phát triển; An sinh xã hội: Hệ thống hưu trí công; Những hệ luỵ của hệ thống hưu trí công PAYG (Pay-As-You-Go) của Nhật Bản. Và GS. Tetsuo Fukawa, Chủ tịch Viện Phúc lợi tương lai, Nhật Bản thuyết trình chuyên đề “Bảo hiểm y tế Nhật Bản” nêu những đặc trưng của bảo hiểm y tế Nhật Bản: Bảo hiểm toàn dân (chế độ bảo hiểm theo ngành nghề, không có sự cạnh tranh giữa các tổ chức bảo hiểm); Chế độ chi trả theo giá do nhà nước quy định và khối lượng công việc thực tế căn cứ theo bảng chấm điểm mức thù lao khám chữa bệnh; Chế độ thẩm định và chi trả mức thù lao khám chữa bệnh theo hình thức chuyển ngang giữa các chế độ; Bình đẳng đối với các dịch vụ y tế. Và nêu bài học từ kinh nghiệm Nhật Bản: