Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Lev Tolstoi và sự tiếp nhận di sản của ông ở Việt Nam

Viện Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), Hội Nhà văn Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây

Nhìn lại chặng đường Lev Tolstoi đến Việt Nam

Hội thảo

09/12/2010 - 09/12/2010

Hà Nội

Nội dung:

Hội thảo đ\ược tổ chức nhằm các mục tiêu: Nhìn lại chặng đường Lev Tolstoi đến Việt Nam, trên các phương diện: dịch thuật, quảng bá, và nghiên cứu. Khám phá thêm những đóng góp và giá trị văn chương của Lev Tolstoi từ các hướng tiếp cận mới. Mở ra những hướng tìm hiểu mới về Lev Tolstoi, tập trung vào các giá trị tư tưởng, đạo đức mà ông chủ trương, như lòng khoan dung, vị tha, vô kỷ, phương thức đấu tranh bất bạo động...  trên cơ sở những tư liệu mới được (và còn cần được tiếp tục) tổ chức dịch thuật và công bố.

Như đã biết, là nhà văn thiên tài, là vị thủ lĩnh tư tưởng bậc nhất của nước Nga, nhưng trong gần suốt 7 thập kỷ qua, hai phần giá trị này của Tolstoi lại được tôn vinh biệt lập bởi hai thế giới: nước Nga tôn vinh nhà nghệ sĩ nhà văn, còn phương Tây hầu như chỉ hào hứng với di sản tư tưởng của ông. Vì vậy hướng đi mới mẻ đặt ra cho giới nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn Việt Nam không chỉ nhằm khắc phục một sự chậm trễ, thiếu hụt của học giới chúng ta mà còn tạo cơ hội cho các nhà khoa học Việt Nam góp phần vào sự phát triển hài hòa, toàn diện của thế giới nói chung.