Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thăng Long - Hà Nội: 1000 năm văn hiến, dưới góc nhìn liên ngành và đa ngành khoa học xã hội

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Sử học, Viện Văn học, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Khoa học xã hội

Hội thảo

Khoa học Xã hội

19/11/2010 - 19/11/2010

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Nội dung:

Đây là một hoạt động khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long, và cũng là dịp để tuổi trẻ Viện Khoa học xã hội Việt Nam thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn của mình trong nghiên cứu và hoạt động thực tiễn. Cùng với Hội thảo khoa học, Ban tổ chức đã phối hợp với Chi đoàn Viện Nghiên cứu Hán Nôm trưng bày các tác phẩm thư pháp mang nội dung về Thăng Long - Hà Nội.

Hội thảo đã nhận được 49 tham luận khoa học gửi về từ 18 đơn vị, trong đó có 15 đơn vị trực thuộc Đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam và 3 đơn vị bên ngoài là: Đoàn Thanh niên Khoa Văn học, Đoàn Thanh niên Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đoàn Thanh niên Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội, Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch Hà Nội. 

Tổng hợp các tham luận, Ban tổ chức đã chia thành 3 tiểu ban tương ứng: Tiểu ban I: Lịch sử, tôn giáo Thăng Long - Hà Nội (có 17 tham luận). Tiểu ban II: 1000 năm văn hóa Thăng Long - Hà Nội: Thành tựu, biến đổi và đặc trưng (có 18 tham luận). Tiểu ban III: Hà Nội với đô thị các nước trong quá trình công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế - Một cái nhìn so sánh (có 14 tham luận). 

Trong số này, nhiều tham luận đã được đầu tư rất nghiêm túc, khảo cứu sâu, tuyển lựa vấn đề trình bày rất rõ ràng, với tinh thần khoa học cao. Nội dung mà các tác giả quan tâm không chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian, mà ý tưởng triển khai đã đặt Thăng Long - Hà Nội xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại với những đổi thay đang diễn ra từng ngày trên mảnh đất này. Tùy vào ý tưởng và nhãn quan khoa học, mà đã có những tiếp cận phổ quát trên diện rộng, song cũng có những tiếp cận lấy một đối tượng hẹp, cụ thể… Những nghiên cứu so sánh và liên hệ giữa Thủ đô Hà Nội với thủ đô các nước trên thế giới để có một cái nhìn toàn diện trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết. Chủ đề này, cũng được nhiều tham luận quan tâm lý giải và coi đó là những lý thuyết, những kinh nghiệm để vận dụng vào tình hình hiện nay của Hà Nội. Qua góc nhìn liên ngành, chúng ta không chỉ đặt vấn đề nghiên cứu trong sự khu biệt đối tượng, mà phải luôn đưa ra những mối liên hệ, sự tương tác trong một chỉnh thể của chúng, trong nhiều cấp độ, thuộc nhiều không gian và thời gian khác nhau. Có như vậy, chúng ta mới có thể nhận thức toàn diện về đối tượng mà yêu cầu của tiếp cận liên, đa ngành đang đặt ra.  

Những nội dung trên phần nào đã phản ánh được tính liên, đa ngành trong nghiên cứu về Thăng Long - Hà Nội của hội thảo, và nó đã được tiếp tục trao đổi, thảo luận sôi nổi tại các tiểu ban.