Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Một số vấn đề về từ điển học và bách khoa thư Việt Nam

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Hội Ngôn ngữ học Thành phố Hồ Chí Minh

Một số vấn đề về từ điển học và bách khoa thư Việt Nam

Hội thảo

Từ điển học

28/12/2010 - 28/12/2010

TP. Hồ Chí Minh

Nội dung:

Một số tham luận chính đã được trình bày tại hội thảo:

- Vài kinh nghiệm trong quá trình hình thành quyển Từ điển tiếng Huế (TS. BS. Bùi Minh Đức);

- Một số ý kiến và đề nghị về Bộ Từ điển bách khoa Việt Nam (TS. Phan Văn Hoàng);

- Một vài nhận xét về Bộ Từ điển bách khoa Việt Nam dưới góc nhìn của một độc giả Nam Bộ (NNC. Nguyễn Trọng Xuất);

- Biên soạn Bách khoa toàn thư của nước Việt Nam đa tộc người, phải được đặt dưới góc nhìn nhân loại học (TS. Lê Sơn);

- Một vài suy nghĩ quanh chủ đề “Các vấn đề lí luận, thực tiễn và phương pháp luận biên soạn Bách khoa toàn thư” (ông Lê Tự Hỷ);

- Vấn đề biên soạn mục từ địa danh trong Từ điển Bách khoa Việt Nam (PGS.TS. Lê Trung Hoa);

- Ngôn ngữ học máy tính và việc xây dựng từ điển (TS. Đinh Điền)…

Trong phần phát biểu, thảo luận, góp ý, Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến và đóng góp của các đại biểu và các nhà khoa học, như học giả Nguyễn Đình Đầu, Nhà cách mạng lão thành Dương Đình Thảo, GS. Mai Quốc Liên, GS. Nguyễn Thuyết Phong, GS.TS. Bùi Khánh Thế, học giả An Chi, Nhà văn Vũ Hạnh, GS. Nguyễn Công Bình, TS. Nguyễn Nhã, GS.TSKH. Hồ Sĩ Thoảng, TS. Nguyễn Thị Ly Kha...

Nhìn chung, các ý kiến trong Hội thảo xoay quanh các vấn đề chính:

Nhìn lại các công trình từ điển và bách khoa thư đã xuất bản, từ đó rút kinh nghiệm, đưa ra những kiến nghị cho những công trình sắp tới;

Đưa ra những vấn đề về mặt lí luận, phương pháp tiếp cận và cách thức biên soạn một số công trình từ điển và bách khoa thư cụ thể;

Những định hướng cơ bản cho những công trình từ điển và bách khoa thư sắp tới. Nhiều ý kiến cho rằng nên tiến hành làm Bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam ở mức độ vừa phải, không lớn lắm, những lĩnh vực nhân danh, địa danh, lịch sử, văn hóa… nên tiến hành làm ngay. Những công trình về từ điển nên chú trọng đến yếu tố địa phương…;

Vấn đề về tổ chức lực lượng biên soạn, biên tập. Các ý kiến đều thống nhất cần tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực, trong nước và Việt kiều. Đó là những người giỏi chuyên môn và có lòng say mê, tâm huyết đối với công việc làm từ điển và bách khoa thư.

Tuy thời gian chuẩn bị không được nhiều, nhưng Hội thảo đã bước đầu nhận được nhiều ý kiến đa dạng, bổ ích. Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam sẽ tổng hợp cùng với kết quả của hội thảo tại Hà Nội (tổ chức năm 2009) để trên cơ sở đó, có những định hướng mới, về lí luận và thực tiễn biên soạn từ điển bách khoa, bách khoa thư và bách khoa toàn thư Việt Nam sắp tới và trong tương lai.