Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Kinh nghiệm của các nước trong quan hệ với Trung Đông - Gợi ý cho Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Nghiên cứu các khâu đột phá chiến lược để mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam với khu vực Trung Đông đến năm 2020

Hội thảo

08/12/2010 - 08/12/2010

Hà Nội

Nội dung:

        Nội dung của hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước "Nghiên cứu các khâu đột phá chiến lược để mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam với khu vực Trung Đông đến năm 2020", do Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông chủ trì thực hiện. Hội thảo là một trong những hoạt động khoa học quan trọng được thực hiện để công bố các thông tin về kết quả nghiên cứu bước đầu mà nhóm nghiên cứu đạt được trong quá trình thực hiện công trình nghiên cứu cấp Nhà nước đã ký kết với Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, đây cũng là dịp để các nhà khoa học, các cá nhân, tổ chức có quan tâm tới khu vực Trung Đông gặp gỡ và trao đổi, thảo luận về các vấn đề quan hệ quốc tế tại Trung Đông và những bài học kinh nghiệm trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực này