Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo về Học bổng Thạc sĩ của Chính phủ Indonesia năm 2016 (26/04/2016)

Học bổng Kemitraan Negara Berkembang Scholarship - KNB là học bổng bậc Thạc sĩ của Chính phủ Indonesia dành cho học viên từ các nước đang phát triển, học tại 1 trong 15 trường đại học danh tiếng của Indonesia. Ngoài học tập, học viên còn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống tại một trong những nền văn hóa đa dạng nhất thế giới. Thông qua Chương trình học bổng này, Chính phủ Indonesia mong muốn tăng cường sự hiểu biết trong nhóm các nước đang phát triển, thắt chặt mối quan hệ và sự hợp tác giữa các quốc gia và đóng góp vào sự phát triển chất lượng nguồn nhân lực.

Thông báo về Chương trình học bổng thực tập tại EU thuộc Chương trình Việt Nam – EU năm 2016 (26/04/2016)

Nằm trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Đối thoại Chiến lược Việt Nam – EU, chương trình Học bổng thực tập tại EU đã được tài trợ từ tháng 4/2014 và tiếp tục được triển khai trong năm 2016. Chương trình này được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ của Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao. Mục tiêu của chương trình này là hỗ trợ xây dựng và nâng cao năng lực cho các cán bộ của các bộ, ngành cũng như tăng cường thúc đẩy quan hệ Việt Nam – EU.
Các tin đã đưa ngày: