Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Hội thảo "17th International Conference of the Utopian Studies Society / Europe (USS)"

16/05/2016

Hội thảo do Đại học NOVA de Lisboa, Tây Ban Nha tổ chức.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về lý thuyết không tưởng thông qua các lĩnh vực khác nhau: văn học, triết học, xã hội học, lịch sử, chính trị, kiến trúc, hội họa...

Thời gian: 5-9/7/2016

Địa điểm: Lisbon, Bồ Đào Nha

Thông tin chi tiết xem tại website: http://uss2016.fcsh.unl.pt/

Liên hệ: contact.uss2016@gmail.com

 

Các tin đã đưa ngày: