Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ

Học bổng Chính phủ Úc Endeavour

19/05/2016

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng Chính phủ Úc có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các nước, trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Úc.

Các loại học bổng:

 • Bậc sau Đại học
 • Đào tạo dạy nghề
 • Nghiên cứu ngắn hạn
 • Dành cho các nhà Quản lý

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại: internationaleducation.gov.au/Endeavour

Liên hệ:

endeavour@education.gov.au

043 774 0109

Thông tin chi tiết tham khảo file đính kèm

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: