Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Học bổng Dự án IMPAKT

19/05/2016

Trong khuôn khổ Dự án IMPAKT (International Mobility Programme for Academic and Knowledge Transfer – Chương trình giao lưu quốc tế về khoa học và chuyển giao tri thức) kết nối các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học châu Á và châu Âu, Ban Hợp tác quốc tế xin gửi tới các cá nhân, đơn vị trong Viện Hàn lâm thông tin về chương trình học bổng nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các trường đại học châu Âu.

- Thông tin chi tiết về các chương trình học bổng (loại học bổng, trường đại học tiếp nhận, điều kiện đăng ký, thời gian học, cách thức nộp hồ sơ, kinh phí,..)

xem tại website: http://www.impakt-asia.eu/

- Thời gian triển khai các chương trình học bổng đến tháng 7 năm 2018. Cho tới nay, Dự án đã thông báo và triển khai được 2 đợt tuyển chọn ứng viên cho các chương trình học bổng. Các đợt tuyển chọn ứng viên tiếp theo sẽ được tiếp tục thông tin trên website của Dự án.

Thông tin thêm xin liên hệ: đ/c Đoàn Thu Hương, Ban Hợp tác quốc tế: địa chỉ Email: huongdoan1907@gmail.com; điện thoại 62730408 (máy lẻ: 4417).

 

Các tin đã đưa ngày: