Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Chương trình đào tạo thạc sĩ nghiên cứu Châu Phi

23/05/2016

Trường Đại học Porto, Bồ Đào Nha thông báo về việc tuyển sinh chương trình đào

 

tạo thạc sĩ nghiên cứu Châu Phi niên khóa 2016-2017.

 

Thời gian dự tuyển: 23/5- 5/6/2016

 

Liên hệ : meaf@letras.up.pt.

 

Thông tin chi tiết mời tham khảo trong file đính kèm

Hoc bong Thac sy NC Chau Phi)

Các tin đã đưa ngày: