Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo: Học bổng Havard-Yenching 2016

26/05/2016

 Học bổng gồm 3 loại, dành cho các đối tượng là học giả (Visiting scholarship), Nghiên cứu sinh ( Visingting Fellowship) và Học bổng Tiến sĩ (Joint Doctoral Fellowship)

Thời hạn nộp hồ sơ về Ban HTQT:

  • Học bổng dành cho học giả và nghiên cứu sinh: 30/09/2016
  • Học bổng Tiến sĩ:

- Chương trình giữa Havard-Yenching và ĐH Quốc gia Singapore (HYI-NUS): 01/11/2016

- Chương trình giữa Havard-Yenching và ĐH Hồng Kông (HKU-HYI): 01/12/2016

 

Liên hệ:

Ban Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Đ/c Lê Hải Linh: Đt: 62730738, Email: le_hailinh@yahoo.com

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo trong file đính kèm

Các tin đã đưa ngày: