Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo: Học bổng của Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc

14/06/2016

Năm 2017, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) đưa ra rất nhiều chương trình tài trợ nghiên cứu, học bổng như: tài trợ các chương trình và hoạt động nghiên cứu Hàn Quốc, học bổng đào tạo tiếng Hàn, học bổng cho Nghiên cứu sinh, tài trợ nghiên cứu sau Tiến sỹ, chương trình nghiên cứu định hướng chính sách...

 

Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo trong tập tin đính kèm.

Các tin đã đưa ngày: